Kolektivní vyjednávání pro rok 2018

Každým rokem ve firmě probíhá kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (ta zastupuje všechny zaměstnance). Letos toto vyjednávání proběhlo ve třech kolech.

Vyjednávací skupina zaměstnavatele: generální ředitel (GŘ) Ing. Jan Rýdl ml., předseda správní rady (PSR) Ing. Jan Rýdl, advokátka JUDr. Eva Ruthová, finanční ředitel (FŘ) Ing. Radek Rozsypal, výrobní ředitel (VŘ) Ing. David Nejedlý, vedoucí odboru řízení lidských zdrojů Vladimíra Hulánová Makalová.

Vyjednávací skupina výboru základní organizace odborového svazu KOVO: předseda Jaroslav Charouzek, Milan Junek, Ing. Petr Frank, Miroslav Dítě, Petr Blecha, Martin Klautz, Zdeněk Doležal.

První kolo kolektivního vyjednávání proběhlo dne 6. listopadu 2017.

GŘ seznámil vyjednávací skupinu s navrhovanými změnami:

 • FOV (fond odměn vedoucího) bude nově nazván Fond výkonových odměn (dále jen FVO) a podstatou změny je přidělování mzdových prostředků střediskům do FVO na základě měřitelných výkonů (např. ve výrobních provozech odpracované normohodiny).
 • Bude změněna procentuální výše FVO a Prémií (v přepočtu k fixním mzdám bude FVO činit 20% a Prémie 13,3%). 
 • Bude změněn prémiový ukazatel. Vyhodnocováno bude splnění plánovaného objemu tržeb za vlastní výrobky a služby.

Byly předloženy návrhy mzdového vývoje obou stran:

 • Vyjednávací komise zaměstnavatele navrhla 5 % navýšení, přičemž o 3 % navrhuje plošně navýšit objemy fixních mezd (FM) všech útvarů a 2 % použít k vyrovnání disproporcí ve vybraných útvarech.
 • Vyjednávací komise VZO OSK požadovala 12,5 % navýšení fixních mezd s podmínkou plošného přidání určité stejně vysoké částky všem zaměstnancům a zbytek k přerozdělení do objemu FM jednotlivých útvarů.

V úvodu jednání druhého kola kolektivního vyjednávání, které proběhlo 20. listopadu 2017, byly oboustranně odsouhlaseny dokumenty Vyhodnocení Kolektivní smlouvy za rok 2017 a Stav BOZP za rok 2017.

 • Prvními projednávanými body byla ustanovení o termínu čerpání celozávodní dovolené a výše stravného na rok 2018, na základě navýšených kalkulací dodavatele stravy.
 • Termíny dovolené byly zaměstnavatelem navrženy dva a VZO OSK se rozhodl pro termín od 23. července 2018 do 3. srpna 2018 včetně, přičemž zároveň navrhnul prodloužení o dva dny pro možnost čerpání dovolené i pracovníky v nepřetržitém provozu. Odsouhlasen byl termín od 23.července 2018 do 5. srpna 2018 v délce 12 pracovních dnů.
 • Výše stravného pro zaměstnance byla odsouhlasena následovně:
  • menu 1 – 5 34 Kč
  • menu 6 39 Kč
  • menu Fitness 35 Kč
   nově
  • menu Speciál 50 Kč
  • Mražené jídlo 34 Kč
 • Byla dohodnuta i možnost výplaty 13. a 14. mzdy v souvislosti s plněním plánovaných tržeb za vlastní výrobky a služby na základě splnění očekávaných celkových tržeb za období leden až červen 2018 a červenec až prosinec2018.
 • Obě strany se opět vrátily k projednávání mzdového vývoje.
 • Zástupci zaměstnavatele navrhli pro navýšení objemu FM převedení některých benefitů do mezd zaměstnanců. Konkrétně příspěvek na penzijní a životní připojištění, příspěvek na stravování a příspěvek na zaměstnance VZO OSK. Celkem dalších 4,7 % v rámci navýšení mezd.

Třetí kolo kolektivního vyjednávání se konalo 8. prosince 2017 a bylo již závěrečné.

Hlavním tématem byl mzdový vývoj. Vyjednávací skupina VZO OSK konkretizovala výši plošného přidání do fixní mzdy každého zaměstnance, které činí 1 200 Kč.

Vyjednávací skupina zaměstnavatele s částkou souhlasila, avšak požádala o možnost zadání částky do aplikace hodnocení zaměstnanců dle jednotlivých útvarů, aby vedoucí měli možnost přerozdělit takto navýšený objem fixních mezd dle výsledků pracovníků za rok 2017.

Jelikož se však tímto navýšením neřešila disproporce ve vybraných útvarech, rozhodla zároveň vyjednávací skupina zaměstnavatele odebrat příděl VZO OSK do sociálních nákladů ve výši 1 000 Kč na zaměstnance a rok a tyto peníze použít jako jeden ze zdrojů právě k úpravě disproporcí.

Odsouhlasením mzdového vývoje oběma stranami bylo kolektivní vyjednávání na rok 2018 uzavřeno.

Vladimíra Hulánová Makalová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies