Kolektivní vyjednávání pro rok 2018 očima odborářů

První kolo vyjednání bylo kolem seznamovacím. Byl nám vysvětlen nový způsob hodnocení a odměňování pracovníků výrobních středisek. To znamená vrácení se po letech znovu ke mzdovým pracovním lístkům a odvádění normohodin na daná střediska.

Tento návrh vyvolal řadu podnětů k diskuzi z důvodu letitých plošných snižování norem. Také proto byl po prvním vyjednávacím kole pozván na závodní výbor naší organizace generální ředitel, který řadu dotazů vysvětlil. Generální ředitel přislíbil, že problémy vzniklé se zavedením normohodin jako kritéria se vedení společnosti bude snažit operativně řešit (stav norem a jejich částečné narovnání). Tento příslib zazněl i při samotném kolektivním vyjednávání.

Byli jsme také seznámeni s procentuální změnou v nezaručených složkách, kterými jsou prémie a FVO (fond výkonových odměn), kde se poměry složek zaměnily (FVO 20 % a prémie 13,3 %).

Dále byly předloženy návrhy obou stran k navýšení mzdového vývoje na příští rok. Ze strany zaměstnavatele to bylo 5 % navýšení v tomto poměru: 3 % navýšení plošné a 2 % na přerozdělení pro vybraná střediska. My jsme navrhli 12,5 % navýšení.

Druhé kolo už probíhalo ve větším diskuzním tempu, hlavním důvodem bylo přerozdělení finanční částky do fixní složky mzdy. Obě strany se snažily odůvodnit a protlačit svůj návrh na přerozdělení dané částky, což se nepovedlo. Vedení společnosti předneslo návrh o možném navýšení fixní složky mzdy z benefitů pro zaměstnance (stravování, životní a penzijní připojištění a ostatní sociální náklady). Tento předložený návrh naše vyjednávací skupina nepodpořila. Pozitivní pro toto kolo bylo, že obě strany odsouhlasily ostatní změny v kolektivní smlouvě a mzdovém předpisu.

Třetí kolo kolektivního vyjednávání už mělo být kolem kompromisů a lehkých ústupků, což začátkem jednání tak nevypadalo. Protistrana stále trvala na svém přerozdělení navýšení fixní částky, naše skupina přišla s upraveným návrhem.

Přistoupili jsme na 5 % navýšení, ale ve formě pevné částky do fixní složky mzdy ve výši 1 200 Kč na zaměstnance. Přesun 5 % do složky FVO dále považujeme za částku, která by při plnění ukazatelů měla být částkou dosažitelnou. A 2,5 % jsme nechali vedení firmy na přerozdělení disproporcí na vybraná střediska.

Pozitivním výsledkem pro řadové zaměstnance je, že se podařilo navýšit fixní mzdu o částku 1 200 Kč na zaměstnance, nikoliv procentuálně na středisko, jak prosazovalo vedení firmy. Tím se dosáhlo toho, že na střediska s nižšími fixními mzdami bude přiděleno vyšší navýšení mzdových prostředků. Z původního záměru odborářů, že toto navýšení proběhne skutečně plošně, u každého zaměstnance, museli odboráři ustoupit, jelikož by se v podstatě musela zrušit směrnice „Hodnocení zaměstnanců“. Z ohlasů zaměstnanců vyplývá, že nemají přílišnou důvěru ve spravedlnost svých přímých vedoucích. Pokud tedy nebude pracovník spokojen s dostatečným zdůvodněním vedoucího o navýšení fixní mzdy, má možnost při hodnotícím pohovoru zapsat svůj nesouhlas do kolonky „Vyjádření hodnocené(ho) “ . S oprávněnými nesouhlasy by se mělo dále pracovat.

Ústupek vedení společnosti ve způsobu navýšení fixní složky mzdy měl za následek, že se vedení rozhodlo zrušit příspěvek pro uspokojování sociálních potřeb svých zaměstnanců. Výše tohoto příspěvku byla 1 000 Kč na zaměstnance a rok, tedy 83,33 Kč na zaměstnance měsíčně. Tyto prostředky doposud sloužily k finančnímu přispívání na rekreaci, dětské tábory, léčebné a rehabilitační pobyty, pro kulturní a sportovní vyžití a pro klub důchodců. Pro příští rok se firma bohužel rozhodla na tyto aktivity nepřispívat. V očích odborářů je výše tohoto příspěvku v porovnání se mzdovými prostředky „zanedbatelná“ (83,33 Kč/zaměstnanec/měsíc), ale je škoda, že zaměstnanci s nižším příjmem, kteří převážně tyto prostředky čerpali, o tento příspěvek přijdou.

Pozice odborářů TOS VARNSDORF a.s. pro kolektivní vyjednání není stejná, jako například pozice odborářů ve společnosti Škoda Auto, která za období leden až září 2017 zvýšila provozní zisk téměř o třetinu, což představuje částku 30,8 mld. Kč. Tento zisk byl podložen zvýšením prodeje vozů téměř o 100 000 ks. V naší firmě k žádnému výraznému zvýšení prodeje strojů nedošlo již několik let.

Závěrem si nelze než přát, aby se vedení společnosti podařilo odhalit zásadní příčiny současných „hubených let“, a ty aby byly co nejdříve odstraněny. Pokud se zlepší prodej našich strojů, včetně ziskovosti prodejů a pokud se najdou a odstraní příčiny nízké produktivity práce, pak bude pozice odborářů pro kolektivní vyjednávání daleko jednodušší. Snad nastane doba, kdy se i my v TOS VARNSDORF a.s. dočkáme dvojciferného procentuálního přidání ve mzdách, jak to dnes všude slyšíme z médií a také navrácení sociálních nákladů pro naše zaměstnance.

Jaroslav Charouzek, předseda VZO OS KOVO
Ing. Petr Frank, předseda Dark

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies