Významná událost

V pondělí 9. října 2017 v Brně se odehrála událost významná nejen pro naši společnost, ale především pro předsedu správní rady Ing. Jana Rýdla.

Na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterým se každoročně zahajuje Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (letos již 59. ročník) byl za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka a dalších ministrů a stovek českých průmyslníků do Galerie osobností průmyslu uveden Ing. Jan Rýdl st., předseda správní rady naší společnosti.

Toto významné ocenění převzal pan Rýdl z rukou prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a premiéra ČR Bohuslava Sobotky. Je to mimořádné ocenění, udělené za dlouhodobý přínos k rozvoji českého průmyslu a v poslední době zvláště za práci na oživení duálního vzdělávání v technických profesích. Prezident Hanák ve svém laudatiu (to je „terminus technicus“ pro úvodní pochvalu či projev díků při předávání ocenění) ocenil dlouholetý přínos pana Rýdla k rozvoji českého průmyslu a vyzdvihl jeho práci v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy zejména v oblasti technického školství. Pan Rýdl ve svém poděkování mimo jiné také připomněl, že sotva by toho všeho dosáhl bez podpory svých spolupracovníků.

Ještě jednou blahopřejeme a přidáváme obrázky certifikátu a plakety, které tuto událost budou připomínat. Pan Rýdl zanechává v českém průmyslu trvalou stopu.

LP 2017

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies