Výměna strojů v těžké mechanice

Na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru jsme úspěšně představili stroj z naší nové produktové řady – WHT 110 C. Z veletrhu se stroj přesunul rovnou do těžké mechaniky. Nyní probíhá jeho stavba, která by měla být dokončena v závěru letošního roku. Tato investice s sebou nese řadu logistických a kapacitních změn, které jsou již v plném proudu.

Abychom vytvořili manipulační prostor a uvolnili místo nejen pro stroj WHT 110 C, ale i pro plánovaný stroj WHT 130, bylo nutné demontovat stroje SPEEDtec a VARIA. Historie těchto strojů určitě stojí za zmínku.

VARIA výrobní číslo 0102
Jedná se o největší stroj z řady TOStec s koncepcí vřeteníku umístěného do středu stojanu. Do těžké mechaniky byl stroj dodán na konci roku 2005. Původní záměr pro pořízení tohoto stroje bylo obrábění forem v rámci kooperace. Z tohoto důvodu byl stroj doplněn o vrtací vřeteník IXION, který umožňuje hluboké vrtání děr ve formách. Pětiosé obrábění bylo úspěšně realizováno na několika projektech s mladoboleslavskou Škodovkou. Po hlavě HUI byla na stroji odzkoušena prototypová hlava HV2/V, která umožňuje plynulé nastavení os v průběhu obrábění. Na stroji byly postupně odladěny i dílce pro TOS VARNSDORF – smykadla pro stroje řady WRD, saně pro stroje WH(Q) 105 CNC a WH 10 CNC aj. Vzhledem k poklesu vytížení stroje a potřebě uvolnit místo, rozhodlo vedení společnosti v polovině roku 2017 o odprodeji stroje. Stroj VARIA je prodán zákazníkovi do Gruzie a do konce roku 2017 bude expedován. Sortiment dílců je převeden na stroje WRD 130 Q a WHtec 130.

SPEEDtec výrobní číslo 0101
Přestože byl stroj vyroben pouze jako prototyp, jeho historie je poměrně bohatá. Jeho stavba začala v roce 2006 na základě požadavku na vývoj dvouvřeteníkového stroje. V té době se jednalo o unikátní řešení v oboru rychlostního obrábění. Stroj ještě v témže roce putoval na brněnský strojírenský veletrh, kde získal Zlatou medaili. Snahou bylo stroj posléze prodat, což se nepodařilo, a tak se přestěhoval do prototypové dílny. Kapacitně byl stroj vytížen kooperací pro TOS Olomouc. Další stěhování proběhlo v roce 2012 do prostor těžké mechaniky. Zde se již obráběly dílce pro TOS VARNSDORF – především ložiska, domky pro ložiska a jiné menší dílce. V polovině roku 2016 vedení společnosti rozhodlo, že se stroj uvolní k prodeji, a tak se sortiment dílců převedl na externí dodavatele. Nyní se sortiment dílců převádí zpět do TOS VARNSDORF na stroj YASDA v lehké mechanice, který by měl přinést zefektivnění výroby a zvýšení přesnosti vyráběných dílců. Stroj SPEEDtec je prodán zákazníkovi do Dánska a stejně tak jako VARIA bude expedován do konce roku 2017.

Vraťme se ale k obráběcímu centru WHT 110 C. Stroj z nové produktové řady je nutné důkladně vyzkoušet ve všech směrech. Vlastní výroba je pro to ideálním prostředím. Pro tyto účely je dokonce tzv. v „plné výbavě“. Sortiment dílců bude převeden ze stroje PRIMA a částečně ze strojů WHQ 13 CNC a WHN 110 Q. Hlavním cílem využití WHT 110 C je zefektivnit výrobu s dopadem na snížení ceny a zkrácení průběžné doby výroby. V neposlední řadě je to i signál pro naše zákazníky, že našemu novému produktu věříme.

JP

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies