Otázky pro vedoucího technologie

V červnu letošního roku nastoupil do odboru Technologie jako vedoucí pan Radek Javůrek, do té doby pracovník Technologické podpory prodeje. Po uplynutí několika měsíců od nástupu do této funkce jsme se vedoucího technologie zeptali.

Na místo vedoucího odboru Technologie jste přešel z odboru Technologické podpory prodeje. Jak velký skok to byl a jaké jsou rozdíly v přípravě technologií pro zákazníky a ve výrobní technologii?

Zákaznická technologie je o něčem jiném než výrobní technologie. V technologii prodeje, jsem pracoval spíš jako poradce při potížích, ať už s obráběním či obsluhou nebo funkčností stroje. Prováděl jsem různá školení a navrhoval kompletní projekty na klíč danému zákazníkovi. Práce vedoucího není tolik o té technologii jako takové, na to tu je kolektiv špičkových kolegů, ale o řízení a směřování požadavků firmy. Pro mě byly první měsíce dosti hektické nejen proto, že se změnila náplň mojí práce, ale také proto, že jsem se musel seznámit se všemi interními procesy a chody u nás ve firmě. Snad nejhorší bylo porozumět všem těm názvoslovím a zkratkám v mluvě či písmu lidí, se kterými jsem v rámci firmy přišel do styku poprvé. Pro mě jako pro člověka, který přišel do TPP z venku, byl přechod po pěti letech do TPV jako nový začátek v TOSu.

Nastoupil jste do rozjetého vlaku a musíte za pochodu řešit řadu problémů. Co váš odbor čeká v nejbližší době a máte už promyšlenou dlouhodobější strategii rozvoje výrobní technologie?

To, že budu muset řešit problémy, jsem si plně uvědomoval, ale že toho bude tolik, jsem opravdu netušil. Musím se přiznat, že jsem neznal šíři záběru této funkce, do kolika oblastí fungování naší firmy zasahuje. Postupně se tím prokousávám a seznamuji. V současné době je v našem odboru zpracováván projekt, kde výstupem bude efektivně řízená logistika dílců do montáží a s tím spojené objektivní nastavení časů montážních norem. Tento projekt je primárně zaměřen na stroje WHT, ale postupně budeme tento proces aplikovat na všechny řady, které budou v budoucnu v portfoliu naší nabídky. Toto je asi nejdůležitější, co je třeba do budoucna změnit, protože dnešní zakořeněný systém nefunguje správně a generuje firmě velké finanční ztráty. Uvědomuji si náročnost tohoto cíle, ale bez zásadní změny se nehneme z místa.

Plánujete pořízení dalších nových technologií nebo se chcete soustředit na dosažení plného využití stávajících technologií?

V posledních několika letech naše firma investovala nemalé prostředky do nového strojního vybavení. Ať už se jedná o stroj POWERtec či YASDA nebo právě instalovaný WHT 110. Ne vše zatím běží dle představ, takže hlavním cílem je nejdříve zajistit plné využití stávajících kapacit a až poté se zaměřit na nové. Prostor pro pořizování nových technologií tu bude vždy, vždyť už jen z principu našich produktů by právě naše firma měla být nositelem a uživatelem nových technologií.

Prozraďte na sebe něco. Čemu se věnujete ve volném čase, pokud ho nyní vůbec máte?

S volným časem to je tak trochu jinak než bývalo, předtím jsem ho měl snad i více, ale dost jsem cestoval, takže jsem toho volna většinu trávil na hotelu. Teď toho volného času mám méně, ale tím že již nikam necestuji, mohu se více věnovat jak svým dvěma dětem, tak koníčkům, které jsem musel zásadně omezit. Můj celý život vždy provázel nějaký sport, ať lední hokej, jízda na kole nebo v posledních letech florbal, takže k těm jsem se opět vrátil. Občas to je poznat i na mé vizáži ;-).

(pozn. redakce: v době rozhovoru měl pan Javůrek v tváři několik barevných modřin).

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies