Generální oprava portálového centra WALDRICH COBURG MC3000 AP-M3

Je to již osmnáct let, kdy TOS VARNSDORF investoval do rozvoje výrobní základny těžké mechaniky a pořídil portálové centrum Waldrich Coburg MC 3000.

Je to již osmnáct let, kdy TOS VARNSDORF investoval do rozvoje výrobní základny těžké mechaniky a pořídil portálové centrum Waldrich Coburg MC 3000. Stroj se stal nejdůležitější a nejvíce vytíženou kapacitní jednotkou. Žádný stroj však nemá neomezenou životnost, a tak i Waldrichu pomalu začaly docházet „síly“ – časté poruchy se objevovaly několikrát v týdnu. Hlavní příčiny poruch byly zřejmé – poškozená elektroinstalace, nespolehlivé prvky řídicího systému a geometrická nepřesnost stroje. Pro upřesnění situace – v rozmezí od 1. března do 1. září roku 2016 byl stroj 432 hodin mimo produkci. Pro stěžejní kapacitní jednotku je tento stav nepřípustný. Stejnou dobou se zaváděl do provozu nový portál Waldrich Power-Tec a bylo na čase rozhodnout o počátku a rozsahu generální opravy (dále jen GO) staršího Waldrichu.

Poptávka na kompletní GO směřovala přímo do společnosti Waldrich Coburg. Nabídka Waldrichu byla ve výši 1,6 mil. eur (po přepočtu cca 43 mil. Kč), z čehož zhruba 20 mil. Kč bylo čistě za GO elektroinstalace a řízení stroje. Odstávka stroje na 16 měsíců. Odstavení stroje na tak dlouhou dobu bylo neakceptovatelné a cena se nezdála být adekvátní. Komise pro rozvoj výrobní základny vznesla požadavek na vedoucího údržby, p. Dolína, aby celou akci zhodnotil a předložil harmonogram s finanční náročností. Přestože s akcí podobného rozsahu chyběly zkušenosti, tak s využitím dílčích zkušeností a kontaktů na specializované firmy se pracovníci údržby dobrali k hrubému propočtu: 5 mil. Kč za GO elektroinstalace a 5 mil. Kč za GO mechanických částí stroje. Celá odstávka byla plánována na 6 měsíců.

Vzhledem k výraznému rozdílu v celkové době odstávky a ceně bylo jednomyslně rozhodnuto – GO bude provedena vlastními silami v rozsahu kompletní GO elektroinstalace. Úbytek zásoby práce a nepříznivý výhled prodejů nám v tomto případě hrál do karet. Zahájení opravy bylo stanoveno na říjen 2016. Těsně před zahájením GO však došlo k poruše, která velmi ovlivnila celý harmonogram. Při najíždění referenčních bodů došlo k vytržení části lineárního vedení a poškození jednoho ze stojanů.

Vzhledem k závažnosti poruchy byl přizván ke konzultaci situace odborník na stroje Waldrich, p. Guder. Po kontrole celého stroje bylo p. Guderem doporučeno vyměnit nejen poškozené lineární vedení na stojanech, ale také kuličkové šrouby a lineární vedení osy stolu spolu s rovnáním geometrie celého stroje. Návrh byl akceptován, jelikož se na stroji plánuje nejen hrubovat, ale i provádět vybrané dokončovací operace. Generální oprava byla posléze spuštěna.

V prvotní fázi se demontovaly jednotlivé uzly, na kterých se prováděly dílčí GO. Následně se měnila kompletní elektroinstalace a prvky řídicího systému. Konečně pak došlo k demontáži příčníku a výměny lineárního vedení spolu s rovnáním geometrie stroje. Výsledné protokoly z přejímky stroje po rovnání geometrie předčily naše očekávání – v některých osách se podařilo stroj vyrovnat lépe, než když byl v roce 1999 předáván do Těžké mechaniky.

Po prvotních problémech při náběhu stroje zpět do výroby je nyní zřejmé, že spolehlivost stroje se výrazně zlepšila a po geometrické stránce je stroj v plné kondici. Celou akci údržbáři zvládli pouze s čtrnáctidenním skluzem. Předem avizované náklady se podařilo srazit na 70 %, a to na výsledných 6,9 mil. Kč.

JP

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies