Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2017

Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo ve spojených školících místnostech Školicího střediska dne 27. června. Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o aktuálním vývoji ve firmě, a to jak ekonomické, tak technické a organizační. Na konci setkání, také již tradičně, proběhlo vyhodnocení osmi nejlepších pracovníků jednotlivých úseků za aktuální pololetí.

Za úsek obchodního ředitele byla oceněna paní Jana Marešová, referentka dokumentace odboru marketingu. Charakterizuje ji dlouhodobá vysoce výkonná a spolehlivá práce při zajišťování dokumentace ke strojům. Je rovněž velmi aktivní přístup při řešení projektu na zlepšení celého procesu tvorby a distribuce dokumentace a také při zajišťování dalších úkolů v odboru marketingu.

Za úsek technického ředitele byli oceněni dva pracovníci. Pan Jaroslav Jína, výrobní technolog v odboru Technologie, dosahuje standardně vysokých výkonů při zpracování technologických postupů na výrobu dílců našich strojů. Je aktivní při zpracování nabídek pro kooperační zakázky. Je nekonfliktní a vždy připraven k spolupráci mezi útvary a kolegy. Ing. Petr Macner, konstruktér zakázkové technologie, svým přístupem odpovědně zastává nejen funkci konstruktéra zakázkových technologií se všemi nároky vyplývajícími z tohoto zařazení, ale nad tento rámec převzal také referát a správu nad upínacím příslušenstvím k našim strojům. Stál za vývojem nové řady upínacích desek a upínacích úhelníků vyplývajících z požadavků našich zákazníků a marketingu. Dále působí jako druhý výpočtář pro potřeby celé konstrukce. Je schopen pracovat jak v klasickém prostředí softwaru Solid Edge, tak v prostředí Teamcentru. Svou univerzálností má firma v jeho osobě člověka, který bude svým rozvojem a prací přispívat i nadále k dobrému jménu naší společnosti a jejímu rozvoji.

Za úsek výrobního ředitele v Těžké mechanice byl oceněn pan Karel Kolouch, horizontář. Aktivně spolupracoval při odlaďování vřeteníku stroje WHT 110 C. Velkou měrou se podílel na dodržení termínu výdeje do montáže.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Jan Neumann, kooperátor, za mimořádné pracovní nasazení při přípravě projektu spolupráce s německou firmou Gleason.

Za úsek výrobního ředitele v montážích byl oceněn pan Michal Beran, montér-mechanik, za maximální pracovní nasazení překračující rámec běžných povinností při stavbě a následném předání stroje WRD 170 Q v. č. 0401 v Brazílii.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Lukáš Krejčí, hlavní plánovač výroby, za velice aktivní přístup při zavádění nového výrobního systému QAD. Je velmi vstřícný ke svým kolegům, kterým v rámci tohoto projektu předával veškeré informace a aktivně je zaškoloval.

Za úsek finančního ředitele byla oceněna paní Markéta Šulcová, referentka controllingu, za maximální nasazení při implementaci systému QAD, za veškeré zpracování dokumentace k procesům QAD pro controlling (rozpočty, kalkulace, přecenění a další) a její neustálou aktualizaci. Je velmi ochotná, stále hledá cesty jak v novém systému zajistit a zpracovat potřebné podklady.

LP 2017

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies