číslo 4

Číslo 4 ročníku 21 (celkově číslo 272) vyšlo v pátek 30. června 2017 v nákladu 400 výtisků.


HORIZONT, firemní noviny, vydává TOS VARNSDORF a.s., IČO 27327850.
Řídí redakční rada. Hlavní redaktor Ing. Ladislav Plaňanský (technický redaktor, sazba). Členové redakce: Milan Junek, Martin Maštrla a Vladislava Beranová. 
Adresa redakce: TOS VARNSDORF a.s., Redakce HORIZONT, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 351 210, e-mail: horizont@tosvarnsdorf.cz
Tiskne Tiskárna Š & Š Šedivý Krásná Lípa


 

Zákaznický den TOSday 2017
Letošní zákaznický den se pod názvem TOSday 2017 uskutečnil již podeváté za sebou podle stejného modelu. Kromě obchodních zástupců byli pozváni především zákazníci a další hosté ze škol, institucí a organizací. Letošní ročník se od minulých lišil hned ve dvou zásadních aspektech. Především jsme odborné veřejnosti představili naše nové obráběcí centrum WHT 110 C a po mnoha letech byla tato akce jednodenní.
 
TOS TRADE North America, LLC.
Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, dovolte mi představit Vám dceřinou společnost TOS TRADE North America, LLC (dále jen „TTNA“) a seznámit Vás s historií firmy, aktuální situací a s nejbližšími plány.
 
Metalloobrabotka 2017 Moskva
Ve dnech 15. až 19. 5. 2017 se uskutečnila největší letošní strojírenská výstava na území Ruské federace v Moskvě.
 
Fotokronika
Tato rubrika zahrnuje šest aktuálních fotografií s komentářem.
 
Prezentace v USA
Ve dvou letošních číslech (3 a 4) nejprestižnějšího severoamerického strojírenského časopisu Manufacturing News se dceřiná společnost TOS TRADE North America LLC. prezentovala celoplošnou inzercí s informacemi o firmě a výrobním programu.
 
Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2017
Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo ve spojených školících místnostech Školicího střediska dne 27. června. Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o aktuálním vývoji ve firmě, a to jak ekonomické, tak technické a organizační. Na konci setkání, také již tradičně, proběhlo vyhodnocení osmi nejlepších pracovníků jednotlivých úseků za aktuální pololetí.
 

Ke stažení

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234