Obráběcí centrum WHT 110 C

Dlouho očekávaná premiéra nového obráběcího centra WHT 110 C proběhla ve středu 15. března 2017, kdy jsme svým obchodním partnerům tento nový stroj, prvního představitele nové řady, představili ve světové premiéře.

Letošní konference s obchodními zástupci TOSmeet se tak časově oddělila od Zákaznického dne. Pozvaných hostů dorazilo více než šedesát. Nebyli tu jen obchodní zástupci, pozvánku přijali i zástupci odborného tisku, konkrétně z MM Průmyslového spektra, Technického týdeníku a Technického magazínu. Ve všech třech médiích již vyšly články, zaznamenávající tuto významnou událost a současně popisující představovaný stroj. Program akce byl trochu odlišný, právě s ohledem na záměr ukázat v plné síle možnosti WHT 110 C. Zástupci byli rozděleni do dvou skupin podle jazyků, tyto skupiny se střídavě zúčastnily teoretické přednášky o strojích řady WHT 110/130 (Q) a prohlídky stroje. Stroj při ukázkách předváděl všechny základní technologie. Po poledni pak proběhla již klasická konference, tedy informace o dalších novinkách a vývoji ve firmě, diskuse o situaci na trhu a předávání informací od zákazníků.

Nyní se podrobněji zaměříme na předváděný stroj. Obráběcí centrum WHT 110 C je prvním strojem z nově koncipované řady obráběcích strojů WHT 110/130 (C). Je to horizontální obráběcí stroj vhodný pro nejnáročnější operace, které vyžadují přesné vrtání, řezání závitů, karuselování nebo frézovaní. Stroje řady WHT jsou koncipovány v mnoha variantách, od prostých vodorovných vyvrtávaček, až po obráběcí centra s širokou škálou přídavných zařízení. K těmto přídavným zařízením patří například automatická výměna technologických palet, nástrojů, zvláštního příslušenství, přídavné karuselovací stoly a řada dalších doplňků, které vytvářejí dobrý základ pro zvládnutí i těch nejnáročnějších aplikací v takových odvětvích, jako jsou letecký průmysl, energetika, zemní práce, těžební průmysl a obecné strojírenství. Tyto víceúčelové stroje jsou vhodné pro kusovou i sériovou výrobu.

Obráběcí centrum WHT 110 (C) je krytovaný frézovací a vyvrtávací stroj s uspořádáním loží do tvaru T s příčně přestavitelným otočným stolem resp. paletou, nebo karuselovacím stolem a podélně přestavitelným stojanem. Stroj je koncipován do kompaktního celku, v němž je integrováno i třískové hospodářství a oběh chladicí kapaliny.

V základním provedení má stroj 5 plně řízených os a CNC řízené otáčky vřetena s možností jeho úhlového polohování. Standardně je řízen řídicím systémem HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI (nebo TNC 640) a vybaven AC-digitálními servopohony pro náhon posuvů a AC-digitálním pohonem vřetena firmy Siemens. V případě požadavku zákazníka je možné stroj vybavit i jiným řídicím systémem (např. Sinumerik 840 D SL atd.). Stroj je nabízen v „levém“ provedení, tj. s vřeteníkem po levé ruce obsluhy (při pohledu ze stanoviště obsluhy do místa obrábění).

Základní těžké dílce stroje (stoly, palety, podélné a příčné lože) jsou odlity z šedé litiny. Pro maximální tuhost a minimální hmotnost je těleso vřeteníku a výložníku vyrobeno z tvárné litiny. Stroj je vybaven centrálně vedeným vřeteníkem. Toto řešení je optimální z hlediska rovnoměrného tepelného a silového zatížení rámu stroje. Základem vřeteníku je masivní deska, která nese výložník, hlavní motor a další uzly. U stroje s výsuvným vřetenem je hlavní uložení tvořeno sestavou dutého a pracovního vřetena.

Vedení všech lineárně přestavitelných skupin stroje v osách X, Y, Z je realizováno pomocí předepnutých kompaktních valivých lineárních vedení. Náhony lineárních os jsou tvořeny samostatnými servopohony s vloženým řemenovým převodem a kuličkovým šroubem s vysokým stoupáním. Plné krytování stroje, jako technicky nejkvalitnější řešení krytí pracoviště, je nabízeno jako preferované provedení obráběcího centra. Krytování je sestaveno z plechových panelů, v oblasti pracovního prostoru jsou některé panely osazeny okny z průhledného materiálu. Krytování je opatřeno širokými posuvnými dveřmi přecházejícími i do střešní části, takže umožňují bezproblémové nakládání obrobků jeřábem.

Při předvádění této novinky byly hostům ukázány schopnosti stroje při technologiích frézování, vrtání, vyvrtávání (vše z vřetena i z frézovací hlavy) a karuselování. Obráběcí centrum WHT 110 C všechny přítomné velmi zaujalo (kdyby to neznělo pateticky, tak by se dalo říci, že mnohé i nadchlo). Obzvlášť pak byly kladně kvitovány velmi rychlé časy výměny nástrojů a palet a rychloposuvy. Firma uvádí na trh velmi produktivní a pro zákazníky atraktivní stroj, o čemž svědčí nejen zájem obchodních zástupců, ale především několik objednávek již v prvních dnech po představení tohoto nového obráběcího centra. Vše nasvědčuje tomu, že řada obráběcích center WHT 110/130 (C) se postupně stane více než důstojným nástupcem všech dosavadních výrobků naší společnosti.

Sluší se poděkovat všem pracovníkům firmy i dodavatelů, kteří se na tvorbě a předvedení tohoto stroje podíleli. První stroj WHT 110 C bude ještě několik měsíců dolaďován, přičemž se v červnu stane nejzajímavějším exponátem na Zákaznickém dnu TOSday. Poté bude demontován a po sestavení na výstavišti v Hannoveru představen na veletrhu obráběcích strojů EMO 2017. Po návratu z veletrhu se konečně dočká svého cíle – stane se trvalou součástí výrobní základny TOS VARNSDORF.

LP 2017

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies