TOS Olomouc, s.r.o.

Společnost TOS Olomouc, s.r.o. patří k tradičním tuzemským výrobcům kovoobráběcích strojů a významným zaměstnavatelům Olomouckého regionu. Zaměřujeme se na vývoj a výrobu konzolových a nástrojařských frézek – konvenčních i s CNC řízením.

Naším mottem je heslo TRADICE – KVALITA – SPOLEHLIVOST.

TRADICE
Počátky výroby obráběcích strojů sahají až do roku 1920, kdy byla založena firma Wagner. Firma byla zpočátku zaměřena na výrobu elektrických zařízení, později – v roce 1935 – zde vznikla první bezhrotá bruska. Ta byla původně určena pro vlastní potřebu, díky originálnímu konstrukčnímu řešení a vysoké spolehlivosti se ale velmi rychle dostala i do sériové výroby. Stroj byl mezi zákazníky velmi oblíben a brzy získal své místo na evropském a indickém trhu.

V roce 1948 byla firma převzata státem a začleněna do nově vzniklého koncernu výrobců obráběcích strojů s názvem TOS. Podnik TOS Olomouc byl společně s TOS Kuřim a TOS Lipník začleněn do skupiny, jejíž výrobní náplní byla výroba konzolových frézek a příslušenství.

V následujících letech opouštěly brány podniku stroje, které se díky svým užitným vlastnostem staly v oboru legendami. Frézky s označením FA3, FA4, FGS25/32 či FV20 zná bez nadsázky celý svět a v mnoha zemích pracují dodnes.

Odkaz předchozích generací je pro nás velmi zavazující, naším cílem je tradici značky nejen udržet, ale i nadále rozvíjet. Na tovární značku jsme oprávněně hrdí. V současné době vyrábíme čtyři typy konvenčních konzolových frézek, dva typy konvenčních nástrojařských frézek a dva typy nástrojařských frézek s CNC řízením. Všechny vyráběné typy frézek jsou naším původním technickým řešením.

Skloubení tradic, zodpovědnosti, profesních znalostí a odbornosti zaměstnanců tvoří neocenitelné know-how, díky němuž jsme stále velmi úspěšní na světových trzích.

KVALITA
Na kvalitu výsledného produktu klademe dlouhodobě velký důraz. Vznik přesného obráběcího stroje je podmíněn výrobou přesných komponentů – součástí – s dodržením předepsaných tolerancí, výrobních postupů a technologické kázně.

V průběhu výroby prověřujeme všechny komponenty – zvláště pečlivě pak ale ty, které se přímo podílejí na užitných vlastnostech stroje. Jedná se zejména o opracované odlitky, tvořící stavební kameny stroje, vřetena, posuvové šrouby či ozubená kola.

Pro kontrolu vyráběných dílů jsme vybavení vyškoleným personálem a kvalitním zařízením – měřícími stroji MITUTOYO, ZEISS, aj. Naše výrobní stroje procházejí pravidelným kontrolním měřením geometrické přesnosti, podobně jako kontrolní měřidla.

S cílem zvýšit výslednou kvalitu plánujeme rovněž strategické investice. Naší poslední významnou akvizicí byl nákup brusky na ozubená kola od firmy Gleason. Zde jsme schopni brousit kola s modulem 1 až 5 v třídě přesnosti až IT1. Při použití broušených ozubených kol dochází k významnému snížení hlučnosti a vibrací stroje, což se odráží na zkvalitnění opracovaného povrchu i zvýšení komfortu obsluhy.

Kontrolní procesy jsou přesně popsány a deklarovány získaným certifikátem systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.

SPOLEHLIVOST
Spolehlivost je dalším sledovaným kritériem – také jí přisuzujeme velký význam.

Naše stroje jsou již z principu konstruovány tak, aby je bylo možné využívat při každodenním nasazení, přitom aby si zároveň zachovaly všechny užitné vlastnosti. Z toho důvodu osazujeme stroje výhradně kvalitními značkovými komponenty – ať již se jedná o ložiska, elektromotory, vybavení elektrického rozvaděče, pneumatické prvky či lineární snímače. V případě jakéhokoliv problému je pak k dispozici naše servisní oddělení, které je připraveno operativně vyřešit jakýkoliv problém ve velmi krátké lhůtě.

Naši zákazníci mohou rovněž čerpat z širokého spektra náhradních dílů. Důležité komponenty pro chod frézek, starých až 40 let, stále držíme na skladě. Zákazníkům jsme schopni díly doručit nebo zajistit jejich montáž či výměnu.

Společnost TOS Olomouc, s.r.o. je od roku 2008 dceřinou společností firmy TOS VARNSDORF a.s. Přestože je náš výrobní sortiment velikostně odlišný, nacházíme i zde možnosti úzké spolupráce. Jedná se zejména o výrobu opracovaných dílů, předmontáže či dodávky sad broušených ozubených kol. Synergický efekt využíváme rovněž při společné propagaci na světových veletrzích a výstavách, při jednání se zahraničními obchodními zástupci a zákazníky či při nákupu zboží.

Naším cílem je i nadále produkovat kvalitní stroje, nabízet zákazníkovi komplexní řešení a kvalitní služby. Cílem pro letošní rok je uvést na trh novou frézku s typovým označením FGS50CNC. Stroj budeme poprvé oficiálně prezentovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v říjnu 2017. Věříme, že vzhledem k užitným vlastnostem a parametrům bude stroj na trhu úspěšný a bude dále šířit dobré jméno společnosti TOS Olomouc, s.r.o.

Ing. Ivan Daníček,
TOS Olomouc, s.r.o.

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies