SPŠ TOS VARNSDORF po prvním pololetí

Při zahájení činnosti školy bylo záměrem otevřít první ročníky maturitních oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač a tříletých oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů, po 12 žácích v každém oboru, s celkovým počtem 48 žáků. To se téměř podařilo, v současné době v těchto oborech studuje celkem 43 žáků.

Koncem září žáci absolvovali třídenní adaptační kurz ve Sloupu v Čechách. Přesto, že si žáci hradili celý pobyt, kurzu se zúčastnilo 35 žáků z celkového počtu 42, kurzu se dále zúčastnili třídní učitelé jednotlivých tříd, výchovná poradkyně a tři instruktoři (ti zajišťovali všechny sportovní aktivity, sebepoznávací a týmové hry a byli garanty celého programu). Zajímavostí bylo vytvoření „Třídní ústavy“ samotnými žáky. Začátkem dubna bude uskutečněn lyžařský kurz v rakouských Alpách, kterého se zúčastní celkem 16 žáků s pedagogickým doprovodem.

Všechny vyučované předměty se podařilo personálně obsadit kvalifikovanými učiteli, všeobecně vzdělávací externími a odborné předměty vlastními učiteli (včetně praktického vyučování). V příštím školním roce, po náběhu druhého ročníku, bude pedagogický sbor personálně doplněn vlastními učiteli odborných předmětů. Po stránce organizace teoretické i praktické výuky vše funguje nad očekávání a bez větších problémů.

Byla ustavena správní rada školy složená ze zástupců spolupracujících firem. To dává možnost pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a také umožňuje ovlivňovat vzdělávací programy jednotlivých oborů. Ve 2. pololetí školního roku budeme jednat o zajištění praktické výuky žáků v těchto firmách ve 2. ročníku a současně projednáme poskytování motivačních příspěvků žákům těmito firmami.

Na podzim minulého roku se konaly volby do školské rady umožňující zejména rodičům zapojit se do chodu školy. Po jmenování zástupce TOS VARNSDORF a.s. členem školské rady je její složení kompletní. Úkolem školské rady je schvalování základních školských dokumentů, např. školního a klasifikačního řádu, výroční zprávy školy apod.

Zájem rodičů o výsledky žáků a jejich spolupráce se školou je příkladná, o čemž svědčí téměř i stoprocentní účast rodičů na listopadových třídních schůzkách. S pololetními výsledky některých žáků ovšem spokojeni být nemůžeme. Jejich absence na vyučování, byť omluvená rodiči, je nepřiměřeně vysoká, což se odráží v neuspokojivém prospěchu. Na druhou stranu, po vyhodnocení pololetního prospěchu žáků, bylo dle stipendijního řádu školy 11 žákům přiznáno prospěchové stipendium od 300,- Kč do 1000,- Kč měsíčně dle dosaženého průměrného prospěchu. Nejvyšší částka byla přiznána žákovi oboru Strojírenství Martinu Tomkovi za průměrný prospěch 1,06.

Při všech náborových aktivitách jsme se setkávali s velice pozitivním pohledem na naší školu, ať již ze strany učitelů základních škol, kolegů ze středních škol, zástupců firem a zejména rodičů. Nejen proto věříme, že v tomto roce bude zájem studium na naší škole ještě vyšší než v minulém roce a že se budeme postupně stávat výběrovou školou se žáky, kteří zajistí firmě kvalitní pracovníky. V současné době připravujeme přijímací řízení, které proběhne v březnu a dubnu. Poprvé se budou v přijímacích zkouškách do maturitních oborů konat testy z matematiky a českého jazyka dle jednotného celostátního zadání.

V polovině školního roku můžeme tedy konstatovat, že přes některé porodní bolesti a dětské nemoci bylo zahájení výuky úspěšné.

Ing. František Hricz

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies