Investice v roce 2016

Plán Rozvoje výrobní základny (RVZ) pro rok 2016 byl v termínu tvorby odsouhlasen s limitem 130 mil. Kč, přičemž největší podíl, 70 mil. Kč plánovaných prostředků, představovaly investice do strojů a zařízení, a to především z vlastní výroby.

Vzhledem ke stavu plnění plánu prodejů nových strojů vedení společnosti v květnu rozhodlo, že budou pozastaveny realizaci akcí s nižší prioritou. Současně s tímto opatřením byla zrušena i dodávka stroje WHTec 130 vlastní výroby do střediska Těžká mechanika. Takto byly plánované náklady na RVZ sníženy pod 100 mil. Kč.

Akce plánu RVZ realizované v roce 2016 můžeme rozdělit do čtyř základních oblastí: aktivace výstupu technického rozvoje, rozšíření kapacit výrobního střediska Nástrojárna, realizace projektu OPPIK a investice do informačních technologií.

Aktivace výstupu technického rozvoje tj. obnova, nebo modernizace výrobního zařízení na střediscích Těžká mechanika, Montáž vřeteníků a Montáž zvláštního příslušenství. V Těžké mechanice se prakticky ve všech případech jednalo o administrativní zavedení výstupů realizovaných úkolů technického rozvoje do majetku firmy. Jmenovitě to jsou kompletace stroje WHTec 130 (1), nové vřeteníky ke strojům WHN(Q) 15 CNC a WRD 130 (Q), pick-up na frézovací hlavy ke stroji WRD 150 DUO a technické zhodnocení stroje GRATA, včetně aktivace měřícího zařízení Laser Tracker Leica.

Montáž vřeteníků byla dovybavena zkušební stolicí vřeteníků a zaběhávací stolicí tubusů hlavního uložení. Rozpracována je zaběhávací stolice pro záběh a komplexní ověření funkčnosti frézovacích hlav. Celková aktivace výstupů vlastní výroby v roce 2016 dosáhla hodnoty 33,2 mil. Kč.

Rozšíření kapacit výrobního střediska Nástrojárna mělo za cíl zpřístupnit část dílny v čase mimo pracovní dobu pro potřeby Stření průmyslové školy TOS VARNSDORF. V tomto projektu se jednalo o pořízení pěti soustruhů SV 18 od firmy MOOS Lipník nad Bečvou a čtyř frézek (FGV 32 2ks, FNK2 1ks, FNGJ 40 A 1ks) z produkce firmy TOS Olomouc s.r.o. v celkové hodnotě 7, 7 mil. Kč. Součástí tohoto projektu byla realizace montážního a zámečnického pracoviště s celkovými rozpočtovými náklady cca 1,2 mil. Kč.

Realizace projektu „Nová technologie výroby inovovaných a nově vyvíjených frézovacích hlav“ podaného v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK. Projekt řeší pořízení obráběcího centra do střediska Lehkých mechanik, včetně zázemí pro seřizování nástrojů a skladování přípravků. V roce 2016 bylo zprovozněno regálové pole pro sklad přípravků v celkové hodnotě 0,3 mil. Kč a pořízen seřizovací přístroj od firmy ZOLLER AUSTRIA GmbH za 1,34 mil. Kč. Na základě úspěšné předpřejímky obráběcího centra u výrobce, firmy YASDA PRECISION TOOLS K.K. byla poskytnuta druhá záloha ve výši 16 mil. Kč dodavateli CNC invest, s.r.o. Praha.

Poslední ucelenou oblastí, které se v roce 2016 věnovala zvýšená pozornost, byla informatika. Jde především o dodání a zavedení nového informačního systému s názvem QAD Enterprise Applications od zhotovitele Minerva Česká republika, a.s., Dukelská 21/456, České Budějovice, v celkové smluvní ceně 14,09 mil. Kč. Společně s touto základní investicí jsme řešili obnovu serverů, diskových polí a aktivních prvků v celkové hodnotě cca. 2,7 mil. Kč. Novými grafickými stanicemi byla vybavena vývojová konstrukce. Zde se investovalo 1,06 mil. Kč.

Mimo tyto základní oblasti rozvoje výrobní základny v roce 2016 směřovaly investiční prostředky do manipulace s materiálem a dopravy, s cílem snížit fyzickou námahu pracovníků a maximálně zvýšit bezpečnost práce. Největší podíl investičních prostředků v oblasti manipulace s materiálem 1,9 mil. Kč představují náklady na pořízení otáčecího zařízení ROTOMAX RVE 30000/5.0 pro otáčení těžkých dílců.

Celkové výdaje na RVZ, včetně poskytnutých záloh na dodávky v následujících letech, dosáhly v roce 2016 hodnoty 96,70 mil. Kč.

Dle podkladů z odboru ISM podává LP 2016

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies