Aktualita - vyhodnocení sociometrického šetření

Ve dnech 13. a 14. června 2016 bylo ve společnosti TOS VARNSDORF uspořádáno již třetí sociometrické šetření, známější pod přívětivějším názvem anketa. V den uzávěrky tohoto čísla (tedy 21. července 2016) jsme se dozvěděli výsledky této ankety.

Samotné vyhodnocování probíhalo po dobu pěti týdnů, s výsledky byli seznámeni nejprve členové vedení společnosti, poté zaměstnanci. Je to, jak již jsme uvedli, třetí průzkum v pořadí, první proběhl v roce 2011, druhý v roce 2014. S podrobnými výsledky letošního průzkumu vás seznámíme v některém z dalších čísel Horizontu, nyní přinášíme několik údajů tak, jak jsme je namátkou zachytili při prezentaci pro zaměstnance.

Dotazník byl anonymní, obsahoval 43 otázek, odpovědi dodalo 323 zaměstnanců, z toho 44 žen, 268 mužů a 11 své pohlaví neuvedlo. Cílem průzkumu bylo zjištění aktuální situace a atmosféry napříč společností, zjištění spokojenosti zaměstnanců se zaměřením na motivační a demotivační prvky.

Výsledky byly graficky zpracovány, dnes uvádíme jen čísla. Odpovědělo 51 % dělníků, 45 % THP, zbytek kategorii neuvedl. Mezi zajímavé údaje patří například: 31 % zaměstnanců pracuje ve firmě v intervalu 11 až 20 let, 39 % má střední odborné vzdělání s maturitou, 63 % je spíše spokojeno se zaměstnáním v TOSu, 51 % odpovědělo „spíše ano“ na dotaz, zda jsou dostatečně informováni o cílech firmy. Z odpovídajících 64 % uvedlo, že získávají informace na výrobních poradách, 33 % na setkáních s vedením firmy a 31 % z Horizontu (takže když si toto vydání Horizontu vezmete na výrobní poradu, není co řešit … ).

Celkem 61 % respondentů si myslí „spíše ano“ na otázku, zda jsou naše stroje a nabízené služby kvalitní, 53 % odpovědělo „určitě ano“ na dotaz, jestli vědí, co mají dělat, dokonce 77 % je spokojeno se vztahy na pracovišti, 85 % zúčastněných konkrétně uvedlo, co může zvýšit motivaci lidí ve firmě.

A co nás těší, tak 53 % z dotázaných na otázku, jaké služby sociálního programu využívá, odpovědělo, že Horizont.

Po prezentaci odpovědí následovalo porovnání průzkumů z let 2014 a 2016. Z průzkumu vyplynulo to, co obecně platí asi všude: mezi motivujícími faktory trvale vládne triumvirát peníze – mezilidské vztahy – pracovní podmínky.

LP 2016

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies