Systém řízení kvality ve firmě TOS VARNSDORF a.s.

Výsledky sociologického průzkumu, který byl proveden v minulých letech, ukázaly, že zaměstnanci firmy TOS VARNSDORF a.s. mají o existenci a významu systému řízení (managementu) kvality ISO (dále jen QMS) v naší firmě jen mlhavou představu či minimální znalosti. Rád bych proto věnoval této problematice pár řádků a pokusil se zde QMS alespoň jednoduše představit.

Co znamená ISO?

ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci). ISO se zabývá vývojem norem, zkoušením a certifikací pro podporu obchodu kvalitními výrobky a službami po celém světě. Takovým představitelem v ČR je Český normalizační institut – ČNI.

Co je to ISO 9001?

QMS je tvořen několika normami, přičemž jádrem celého systému je norma ISO 9001.

 • ISO 9000:2000 – Základní principy a slovník QMS
 • ISO 9001:2015 – Požadavky na QMS (tato norma se jako jediná z této řady certifikuje)
 • ISO 9004:2000 – Zlepšování výkonnosti QMS
 • ISO 19011:2011 – Auditování QMS

Tyto poskytují návod k vypracování, uplatnění a udržování efektivního systému managementu kvality. Tyto normy, které nejsou specifické pro žádný druh produktů, se dají uplatnit ve všech oborech výroby a služeb. Zkrátka, ISO je tu pro všechny.

ISO 9001 se věnuje řízení kvality a její původ sahá do 20. let minulého století. V této době se začala velkým tempem rozšiřovat sériová výroba (Baťa, Ford, …) a bylo nutné nalézt a nastavit systém, který by udržel neměnnou kvalitu výroby, aniž by byl testován každý produkt zvlášť. Dodržováním normy lze tedy výrobu zefektivnit a samozřejmě zaručit stejnou kvalitu a každého produktu či služby. V dnešní době normu ISO 9001 musí plnit téměř každý výrobce, ne každý ji však dodržuje na 100%. Snaha TOS VARNSDORF a.s. je se k tomuto magickému číslu maximálně dlouhodobě přibližovat. Letos to je 20 let, kdy byl firmě TOS VARNSDORF a.s. (toho času již pod současným názvem) přidělen certifikát kvality s rozsahem platnosti na „Vývoj, výrobu a prodej obráběcích strojů“ a během této dlouhé doby nebyl při pravidelných kontrolních a recertifikačních auditech zaznamenán žádný závažný nedostatek či neshoda, které by zpochybnily platnost certifikátu.

Proč je ve firmě TOS VARNSDORF a.s. zaveden QMS?

Vzhledem k významným změnám ve světové ekonomice, například globalizaci podnikatelského prostředí, je kladen stále větší důraz na kvalitu produktů a poskytovaných služeb. Organizace, které chtějí získat konkurenční výhodu nad ostatními, si uvědomují, že jedním z takových kroků je prokázání té nejvyšší kvality svých produktů. QMS - ISO 9001 by měl firmě TOS VARNSDORF a.s. zabezpečit maximální spokojenost zákazníků při vynaložení optimální výše nákladů. Uplatňování QMS je vyžadováno ve všech oblastech řízení, počínaje strategií, přes projektování, motivaci pracovníků, marketing, finanční management, auditing - minimalizace opakovaných zákaznických auditů, nákup - zlepšení výkonnosti dodavatelů a nakonec i nakupovaných služeb, které vedou ke spokojenosti zákazníka.

ISO 9001 v TOS VARNSDORF a.s.

QMS - ISO 9001 je ve firmě TOS VARNSDORF a.s. úspěšně zaveden již od roku 1996 a je pod správou Odboru řízení jakosti a organizace (ORJO). ORJO je odpovědný mimo jiné za provádění interních auditů a zajišťování externích auditů (tzv. auditů provedených 3. stranou) a účastní se dodavatelských auditů, jejichž význam si vysvětlíme v některém příštím vydání HORIZONTU (jen drobná anotace k příštímu článku, tj. Princip neustálého zlepšování – tzv. Demingův princip). Dále ORJO zajištuje správu a tvorbu interní a externí firemní dokumentace (směrnice, formuláře – nikoli návodové), kontrolu výrobkové kvality (oddělení technické kontroly), analyzuje interní i externí nekvalitu (jak výrobkovou, tak i systémovou), podporu z pohledu metrologie – kalibrace cca 5000 ks měřidel, v neposlední řadě využití našich pěti „přesnějších šuplér“ – pěti 3Dměřících strojů firmy ZEISS na referátu metrologie, aj.

Přínosy managementu kvality

Pokud je systém managementu kvality ve firmě efektivně a účinně zavedený, měl by zvyšovat spokojenost a loajalitu zákazníků, podporovat činnost neustálého zlepšování a celkově zlepšovat funkčnost a produktivitu celé organizace, směřující k

 • lepšímu pochopení a důslednosti všech přístupů ke kvalitě v celé společnosti
 • zajištění trvalého uplatňování požadovaného systému kvality rok po roce
 • zlepšování interní i externí dokumentace
 • zlepšování uvědomění ke kvalitě
 • posilování důvěry a vztahů mezi naší firmou a zákazníkem
 • zajišťování úspor nákladů a ziskovosti
 • vytvoření základu a rámce pro činnosti zlepšování v systému managementu kvality
 • zvýšení image a ceny společnosti
 • možnosti ucházet se o významné zakázky tam, kde je systém jakosti považován za samozřejmost

Ing. Richard Korb Bc.
Ladislav Špaček

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies