Kolektivní vyjednávání 2015 – změny v Kolektivní smlouvě a Mzdovém předpisu pro rok 2016

Letošní kolektivní vyjednávání bylo tříkolové. Níže uvádím změny, které byly odsouhlasené oběma stranami a budou realizované v souladu se zněním Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu pro rok 2016.
 • Zaměstnavatel provede navýšení objemu fixních mezd celkem o 2,5 %, přičemž 2 % budou použita k navýšení objemu fixních mezd jednotlivých středisek a 0,5 % bude užito k dalšímu dorovnání disproporcí mezi středisky. (citace ustanovení bodu 2.2.2 Kolektivní smlouvy 2016)
 • Odměna, které jsme si zvykli říkat třináctá mzda, bude vyplacena v případě, že po účetní závěrce roku 2016 bude v kumulaci rozdíl jedna polovina přidané hodnoty a osobních nákladů kladný. Po té statutární ředitel rozhodne o částce, kterou společnost uvolní k rozdělení mezi zaměstnance. (dle ustanovení bodu 2.2.4 Kolektivní smlouvy 2016)
 • Pracovní doba provozu Montáží je 6 – 14 hodin. (viz bod 3.3.2 Kolektivní smlouvy 2016)
 • Přestávka na oddech a jídlo bude zaměstnanci poskytována nejdéle po 5 hodinách nepřetržité práce. (viz bod 3.3.6 Kolektivní smlouvy 2016)
 • Hromadná dovolená je stanovena na období od 25. 7. 2016 do 5. 8. 2016. Další čerpání dovolené plánuje zaměstnavatel na 4. 7. 2016 a dále na dny od 23. do 31. 12. 2016. (viz bod 3.4.2 Kolektivní smlouvy 2016)
 • Zaměstnanci firmy budou mít v příštím roce možnost oslavit firemní svátek s rodinnými příslušníky, protože Velký pátek je novým státním svátkem ČR.
 • Úprava prémiového ukazatele:
  • Ukazatel: skutečný objem vytvořené přidané hodnoty a tržeb za vlastní výrobky a služby od počátku roku.
  • Výše prémie: Je dána podílem vytvořené přidané hodnoty od počátku roku a objemem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v tomto období vyjádřeného v procentech. Prémie obsahuje i odvody z mezd.
  • Rozdělení prémie: měsíční objem prémií je propočtený jako 20 % fixních mezd zaměstnanců za odpracovanou dobu bez přesčasů za měsíc předcházející termínu výplatního období.
 • Hodnocení ukazatele:
  • při splnění podílu ukazatelů (viz výše prémie) v hodnotě ≥ 30 %, bude vyplacena prémie ve výši 100 %
  • při splnění podílu ukazatelů ve výši 29,50 – 29,99 %, bude vyplacena prémie ve výši 50 %

V případě nevyplácení prémií po dobu tří měsíců po sobě jdoucích, bude vyvoláno jednání obou smluvních stran. (viz ustanovení bodu 2.2.1.3 Mzdového předpisu 2016)

 • Nástupní měsíční mzda absolventů učebních a studijních oborů je stanovena ve výši 13 000 – 14 000 Kč. Absolventi středních a vysokých škol jsou po dobu adaptace odměňováni měsíční mzdou ve výši 13 000 – 18 000 Kč. (viz body 2.2.4 a 2.2.5 Mzdového předpisu 2016)
 • Minimální měsíční mzda je stanovena na 10 000 Kč. (viz ustanovení bodu 8 Mzdového předpisu 2016)

Vladimíra Hulánová Makalová
vedoucí personálního odboru

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies