Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF

V polovině října 2015 se na veletrhu škol EDUCA MY JOB 2015 v Liberci poprvé na veřejnosti představila Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF. Vznik této střední průmyslové školy, která zahájí svoji činnost ve školním roce 2016/2017, iniciovala společnost TOS VARNSDORF a.s. jako reakci na aktuální nedostatek technicky vzdělaných absolventů středních škol a učilišť.

„Společnost TOS VARNSDORF patří ve svém oboru mezi přední světové firmy. Aby udržela své postavení, ročně investuje stovky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří a využívají. Na druhou stranu technický vývoj vytváří velké příležitosti pro lidi, kteří chtějí v životě něco dokázat, prostě být úspěšní. A právě pro takové žáky vznikla nová soukromá Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.“, popisuje v náborové brožuře nové školy důvody vzniku střední průmyslové školy předseda správní rady společnosti TOS VARNSDORF a.s. Ing. Jan Rýdl a pokračuje: „Už z názvu je zřejmé, že škola je zaměřena na strojírenství a je svázána s úspěšným výrobcem obráběcích strojů. Prioritou je kvalita výuky, která je garantem budoucího úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Proto TOS VARNSDORF poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami Technické univerzity v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem.“

Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem vzniku této školy je dosažení kvalitního vzdělání, jež absolventům otevře dveře k poznávání světa (k tomu patří i znalost cizích jazyků). Absolventi této školy, kteří najdou zaměstnání v zakládající společnosti, se uplatní mimo jiné i na zahraničních montážích.

Škola je otevřena pro všechny žáky, kteří splní vstupní požadavky. Kromě obecné podmínky úspěšného dokončení základní školy bude při přijímacím řízení ověřována úroveň znalostí a zejména zájem o studium a daný obor. Škola spolu s firmou zajistí pro žáky nadstandardní podmínky k studiu, bude však od svých žáků vyžadovat odpovídající výsledky. Výuka bude probíhat přímo v areálu společnosti, praktické dovednosti budou žáci získávat nejen ve vyčleněné školní dílně, ale také na všech pracovištích mateřské společnosti.

Jan Rýdl dodává: „Jsem přesvědčen, že o absolventy školy bude mimořádný zájem, o čemž svědčí i zájem mnoha firem z regionu o spolupráci se školou. Založení vlastní školy je součástí dlouhodobé strategie společnosti TOS VARNSDORF, která počítá s tím, že absolventi školy budou v budoucnu tvořit převažující část zaměstnanců firmy. A právě od nich se očekává, že převezmou know-how mnoha generací varnsdorfských strojařů, zajistí další rozvoj společnosti, a tím i perspektivu svého růstu.“

Nyní probíhá náborová kampaň do nové školy. Podrobněji se ke vznikající Stření průmyslové škole TOS VARNSDORF vrátíme v příštím čísle.

LP 2015

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies