Otázky pro generálního ředitele

Firma v současnosti prošla několika změnami a nacházíme se v období, kdy si zaměstnanci kladou otázky a očekávají odpovědi. Na některá z aktuálních témat jsme se zeptali generálního ředitele Ing. Jana Rýdla ml.

Jaký je výhled obchodních a finančních výsledků firmy v letošním roce a jak vypadají plány na příští rok?

Když jsme v říjnu 2014 sestavovali plán prodejů a z něho odvozený finanční plán pro rok 2015, věděli jsme, že lze očekávat oslabení poptávky po našich strojích v Rusku z důvodu krize na Ukrajině, uvalených sankcí na Rusko ze strany USA a EU a prohlubující se ekonomické recese spojené s padajícími cenami ropy, na kterých je Rusko velice závislé. Očekávali jsme však, že světová politická reprezentace nalezne přijatelné řešení, které povede k odstranění sankcí v průběhu roku 2015 a k politické a ekonomické stabilizaci celého regionu. Bohužel tato očekávání se nenaplnila a naše prodeje do Ruska meziročně propadly o více jak 40 %. Celkový plán tržeb předpokládal dosažení prodejů ve výši 1,95 mld. Kč. Výpadek prodejů strojů do Ruské federace a stagnace ruské ekonomiky se však projevila i na dalších trzích. V dnešním globálním světě není překvapením, že sankce vůči Rusku zcela jednoznačně postihují např. subdodavatele ropného průmyslu v Německu, Polsku, Finsku, Estonsku apod. A právě tito subdodavatelé v uvedených zemích jsou našimi zákazníky, kteří nemohou dodávat své produkty do Ruska, a tím pádem omezují své investice do strojního zařízení. Jinými slovy – i v těchto teritoriích stagnuje či dokonce klesá poptávka po obráběcích strojích z titulu uvalených sankcí proti Rusku. Naštěstí ne všechno se točí kolem ropy a Ruska. Velice dobře se za pomoci dotačních projektů a fondů z EU rozjely prodeje zejména v České republice a na Slovensku. Tyto dva trhy v letošním roce vykáží rekordní nárůsty prodejů za posledních 7 let. Pozadu nezůstávají ani trhy bývalé Jugoslávie, Maďarska a Rumunska. Velmi zajímavý přínos do celkových tržeb letošního roku znamenal podpis kontraktu s čínským zákazníkem na dodávku šesti strojů typu WHR 13 Q, který jsme podepsali na začátku letošního roku v celkové hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Čína i nadále zůstává jedním z prioritních trhů, kam chceme zaměřovat svoji pozornost. Pravdou však zůstává, že i přes tyto nemalé úspěchy se vzhledem k celkovému poklesu objemu prodejů strojů do Ruské federace nepodaří v letošním roce dosáhnout vytyčených cílů. Dle našich odhadů dosáhnou celkové tržby naší společnosti úrovně 1,8 mld. Kč a zaostanou za plánovanými hodnotami zhruba o 10 %. Tento pokles nepředstavuje zásadní překážku dalšího rozvoje společnosti a je základem pro vytvoření dostatečných zdrojů pro financování vlastního technického rozvoje, zkvalitňování výrobní základny a podpory profesního a osobního rozvoje našich zaměstnanců a podpory regionu, ve kterém působíme.

Nyní se nacházíme v období, kdy stanovujeme naše prodejní cíle na další rok. Zkusme se podívat, z čeho můžeme vycházet. Šance na zrušení sankcí vůči Rusku jsou mizivé. Celá Evropa řeší problematiku uprchlické krize, přičemž nikdo nenabízí, ani nenastiňuje účinné řešení. Lze očekávat, že dopady tohoto problému zamíchají i politickými silami v rámci EU. Zdánlivě utichá aféra „diesel-gate“ kolem VW, která však v případě eskalace finančních postihů vůči koncernu VW za jistých okolností může zasáhnout celý sektor obráběcích strojů. Vezmeme-li v úvahu, že naše průměrná dodací lhůta stroje je zhruba 4 měsíce, připomíná sestavení celoročního plánu prodejů s předstihem čtrnácti měsíců tak trochu věštění z křišťálové koule. Berte prosím tuto moji repliku spíše jako žert. Snažím se pouze upozornit na značná rizika a nejistotu, se kterou ve svých odhadech musíme pracovat. Naše prognózy se opírají jak o informace našich zástupců z jednotlivých teritorií, tak i o očekáváné makroekonomické vývoje získávané z dostupných statistických zdrojů.

Jaký tedy očekáváme vývoj prodejů našich strojů v následujícím roce?

Předpokládáme, že naše celkové tržby by měly dosáhnout úrovně 1,8 mld. Kč. Celkový hospodářský výsledek by se poté mohl vyšplhat na zhruba 60 mil. Kč při zohlednění 80 mil. Kč opravné položky k nabytému majetku z procesu fúze z roku 2008. Tento hospodářský výsledek v sobě zahrnuje plánované investiční výdaje pro rok 2016 ve výši zhruba 130 mil. Kč, pokračování podpory technického rozvoje a inovací ve výši 60 až 80 mil. Kč a v neposlední řadě také realizaci nových projektů, jimiž jsou založení SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o., kterou budeme otevírat v září 2016, a podporu výstavby nové mateřské školky s rozšířenou polytechnickou výukou, na které jsme se shodli s vedením našeho města. Jak je vidět, cíle, které máme před sebou, nejsou malé, ale já osobně jsem přesvědčen, že je v našich silách, je dosáhnout.

Jak bude vedení společnosti reagovat na tento vývoj s ohledem na současné kapacity firmy?

Částečně lze odpověď na tuto otázku vyčíst mezi řádky předešlého textu. Firmu je možné vnímat jako organizmus, který, chce-li přežít, musí se přizpůsobit podmínkám, ve kterých se nachází. Strom, který je napaden nemocí, se nákaze brání tím, že shodí napadené listí a díky tomu získá potřebnou energii pro přežití a další růst. Podobně je tomu i s firmou. Ztratí-li firma možnost prodejů na významném teritoriu, které pro ni znamená zásadní pokles jejích zdrojů rozvoje, musí na toto zareagovat ořezáním svých kapacit spotřebovávajících tyto zdroje, aby si zachovala zdravé jádro a mohla nadále existovat. Vzhledem k očekávanému vývoji našich prodejů je nutné správně nadimenzovat naše kapacity. A proto na základě důkladné analýzy a propočtů disponibilních kapacit jsme ve vedení firmy stanovili cílový stav pracovníků v TOS VARNSDORF na 480 lidí. Toto číslo představuje nutnou redukci stávajících kapacit, která nikdy není nikomu příjemná. Je ale potřeba tuto úpravu vnímat jako nezbytně nutný krok, který sleduje jediný cíl – udržet dlouhodobou konkurenceschopnost naší společnosti ve vysoce dynamickém a proměnlivém prostředí. TOS VARNSDORF má více jak stoletou historii ve výrobě špičkových obráběcích strojů a mým cílem je udržení této tradice i nadále. Na krátkodobé výkyvy v poptávce po obráběcích strojích je nutné v daném čase adekvátně reagovat. To nic nemění na našich dlouhodobých cílech a já jsem si jist, že s Vaší podporou se nám dosažení těchto dlouhodobých cílů podaří.

ptal se LP 2015

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies