Dlouze z práce

Po delší odmlce se opět hlásíme s informacemi z dílen a kanceláří. Začněme tématy, která zajímají asi nejvíce zaměstnanců.

V pátek 4. prosince proběhne možná už poslední kolo kolektivního vyjednávání. Zástupci vedení a odborů budou upřesňovat úpravu ukazatelů prémiové složky mzdy, dále se bude dolaďovat procento navýšení pevné složky mzdy. Dozvěděli jsme se výsledky dosavadních kol jednání: benefity zůstávají pro další rok zachovány (tj. penzijní připojištění, životní kapitálové pojištění, věrnostní, letní příspěvek na dovolenou). Předseda odborové organizace Milan Junek přislíbil, že po dokončení kolektivního vyjednávání podá podrobnější informace o výsledcích vyjednávání (samozřejmě z pohledu odborů). Vyjednávání se promítne do konečné podoby Kolektivní smlouvy pro rok 2016, která bude dostupná na firemním Intranetu.

Pro ty zaměstnance, kteří si chtějí informace o kolektivním vyjednávání vyslechnout naživo, připomínáme, že v úterý 15. prosince proběhne ve spojených místnostech Školicího střediska zimní Setkání vedení společnosti se zaměstnanci. Hlavním tématem bude očekávaný výsledek letošního roku a výhled na rok 2016. A z toho plynoucí opatření. Základní teze si můžete přečíst v odpovědích generálního ředitele, které jsou v tomto čísle. Na tomto setkání se dozvíme, jestli se bude propouštět i na začátku příštího roku, a pokud ano, tak kolika zaměstnanců se to bude týkat. I tato ožehavá věc je projednávána s odbory. A co víme, tak to zdaleka nebude tak hrozné číslo z toho širokého spektra možností, které kolují po varnsdorfských hospodách.

Většina ze zaměstnanců jistě zaregistrovala personální změny na nejvyšší a střední úrovni vedení. Rekapitulujeme změny spíš pro okolí firmy. Novým výrobním ředitelem je od 1. září 2015 Ing. David Nejedlý, předtím pracoval na pozici vedoucího provozu lehkých mechanik. Novým vedoucím odboru nákupu je od stejného data pan Michal Ducháček. Novým vedoucím střediska skladového hospodářství je pan Lukáš Verner. Novým vedoucím oddělení řízení a plánování výroby je pan Josef Jelenčiak (tato změna je sice staršího data, ale uvádíme ji, aby byl výčet kompletní). Do vedení provozu lehkých mechanik byl jmenován Ing. Milan Spurný, který byl draftován z odboru technologie (zde ještě připomene další draft z technologie, kdy na jaře přestoupil na pozici vedoucího provozu těžkých mechanik Ing. Jaroslav Poupal). Poměrně čerstvého data jsou další dvě změny, jmenování Bc. Rostislava Lassiga na pozici vedoucího odboru informatiky a Petra Poláčka na pozici vedoucího oddělení servisu a služeb. Zajímá-li vás, kam se poděli předchozí vedoucí, tak někteří přestoupil do jiných středisek či oddělení, někteří firmu opustili.

Velmi aktuálním tématem je Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF. Uvnitř tohoto čísla jsme přinesli základní informaci o vzniku nové střední školy ve Varnsdorfu, citovali jsme z náborové brožurky. Nyní trochu podrobněji. Původním záměrem bylo převzít do své péče bývalé „tosácké učiliště“. Snaha vedení společnosti, zejména Ing. Jana Rýdla staršího, však naráželo na trvalý a houževnatý odpor ze strany varnsdorfského sběratele středních škol a také na klacky, klády a celé kmeny překážek ze strany krajského úřadu. Ledy se však hnuly a věci se daly do pohybu. Krajský úřad schválil založení soukromé střední školy, nyní žádost leží na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), její schválení je očekáváno. Ředitelem SPŠ TOS VARNSDORF je Ing. Hricz, který se v současné době intenzivně věnuje přípravě na zahájení provozu od školního roku 2016 / 2017. Zahrnuje to náborové akce na základních školách, exkurze žáků posledních ročníků varnsdorfských, rumburských, ale třeba i děčínských škol u nás ve firmě, je v tom také příprava speciálního dne otevřených dveří pro zájemce o studium na této škole, který proběhne 15. ledna 2016 v areálu firmy. Současně s tím vzniká i zázemí, kdy se v první fázi učebny soustředí do administrativního přístavku bývalé řezárny (možná tu budovu znáte jako InterTOS, dnes v rekonstruované hale sídlí středisko montáží vřeteníkových jednotek a zvláštního příslušenství). Dílny pro žáky budou umístěny v jedné z lodí lehké mechaniky. A proč vlastně vzniká Střední průmyslová škola jako dceřiná firma TOS VARNSDORF? Velmi zjednodušeně řečeno je to reakce na výsledky špatné úrovně současného státního technického školství. A pokud se zeptáte, zda bude TOS schopen každým rokem pojmout nových cca 70 absolventů, tak vězte, že zájem o absolventy nebude mít jen TOS. Již teď je v náborové brožuře vyjmenováno dalších 11 společností z blízkého okolí (řekněme z okresu Děčín), které potřebují technicky vzdělané absolventy učilišť a středních škol. V pondělí 30. listopadu proběhlo ve Školicím středisku jednání zástupců všech zainteresovaných firem, které se na projektu SPŠ podílejí. Jedná se s dalšími firmami, a to i z Libereckého kraje. Téma SPŠ TOS VARNSDORF je natolik žhavé, naléhavé a mnohovrstevné, že k němu jistě budeme vracet téměř v každém z následujících čísel Horizontu.

Hop a skok do oblasti prodejů. Jak se zmiňujeme jinde, tak veletrh EMO 2015 v italském Milánu sice nebyl ani zdaleka (ani zblízka) na takové úrovni, jako bývá v Hannoveru, ale jisté výsledky naše účast přinesla. Podrobnosti o výhledu prodejů v roce 2016 se dozvíte z příspěvku obchodního ředitele na již zmíněném setkání vedení se zaměstnanci. Evropská unie nás již opakovaně nepotěšila prodloužením sankcí vůči Ruské federaci. Je nasnadě proč. Rusko bylo v posledních letech náš největší zahraniční obchodní partner a úbytek zakázek je znát. Obchod s Ruskem sice nezamrzl úplně, ale momentálně ani zdaleka nedosahuje takových hodnot jako ještě před dvěma roky. Snažíme se tento výpadek nahradit aktivitou na jiných trzích. Z tohoto pohledu se stává velmi slibným íránský trh. Zcela mimořádně jsme se představili na veletrhu v Teheránu (byla to akce na poslední chvíli a narychlo), stroj byl prodán (byla to třináctka). Až se uvolní obchodní cesty s touto středoasijskou velmocí, tak se můžeme těšit na další zakázky, protože spolupráce s Peršany byla kdysi velmi intenzivní a po mnoha letech obchodního embarga je v Íránu jistě hlad po nových technologiích. Na druhé straně zeměkoule také došlo ke změně, ke konci roku končí svoji činnost firma TOS TRADE Canada, celý severoamerický trh přebírá TOS TRADE North America. Věřme, že to povede k oživení tohoto trhu. Všech 6 strojů WHR 13 Q je už u čínského zákazníka, naši montéři právě montují druhou trojici. Zda se eskadra našich strojů u tohoto zákazníka ještě více rozšíří, o tom rozhodnou jeho první zkušenosti s dodanými WHR.

A zase rychlý přesun, nyní do investic. Zatím jen heslovitě, protože v dalších číslech přineseme nejen rekapitulaci toho, co se v této oblasti v naší firmě letos událo, ale také pohled dopředu. TOS VARNSDORF stále investuje, do budov i do strojů. Největší strojní investice – portálové obráběcí centrum PowerTec 4000 AG-M3 od firmy WALDRICH COBURG GmbH i po předání do provozu ještě čtyři další měsíce vykazovalo rozdíly oproti deklarovanému výkonu. To u německého výrobce překvapuje, ale ten určitou satisfakci v rámci záruky poskytl. Přístavek u původního obráběcího centra Waldrich je dokončen, v těchto dnech se intenzivně pracuje na učebnách SPŠ. Koncem srpna bylo ukončeno výběrové řízení na komplexní dodávku přesného obráběcího centra s vícečetným paletovým systémem. Jak jsme zaznamenali, nyní je vyhlášeno další výběrové řízení, tentokrát na CNC brusku nástrojů.

Pro příznivce pohybu ve formě tance připomínáme, že firemní ples proběhne v sále Lidové zahrady v pátek 5. února 2016. Hrát bude BIG BAND teplické konzervatoře. V příštím čísle přineseme další informace, již nyní si můžete rezervovat vstupenky (telefon 412 351 210 nebo mailem na adrese lplan@tosvarnsdorf.cz).

A na závěr skutečně stručně. Stolní kalendáře na rok 2016 pro zaměstnance budou k dispozici před plánovanou dovolenou v prosinci, tematicky jsou zaměřeny na dny otevřených dveří, zákaznické dny, vyhlášení nejlepších zaměstnanců, prezidentské návštěvy, prostě ty nejzajímavější akce public relation od roku 1998 až do současnosti. Firma také vydala nové nástěnné kalendáře s aktuálním výrobním programem, jsou v něm výhradně 3D modely strojů a zvláštního příslušenství.

Co jsme nestihli dát sem nebo se již nevešlo, to najdete ještě letos v rozšířeném vydání Horizontu.

LP 2015

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies