Senioři 2014

Na poslední schůzce výboru jsme rozhodli, že musíme dát vědět o naší činnosti v loňském roce, což touto formou činíme.

Klub seniorů již přes 40 let stále udržuje svoji činnost tak, aby i ostatní pracovníci společnosti, složky a okolí věděli, že existujeme. Naše činnost je celkem skromná, pravidelně se však scházíme jedenkrát týdně v restauraci Beseda, a to každé úterý. S účastí můžeme být spokojeni, protože tuto restauraci pravidelně celou zaplníme po dobu dvou hodin. Při této schůzce řeší výbor KS všechny došlé náměty k činnosti, zajímá se rovněž o ekonomiku Klubu. Ostatní přítomní si sdělují zážitky, kterých jistě není málo, často si vzpomínáme i na práci v bývalém TOS Varnsdorf. Je nás okolo 120 členů, nutno poznamenat, že nás řada členů v důsledku úmrtí anebo ze zdravotních důvodů opouští.

Těžištěm naší činnosti jsou zájezdy po Česku. Snažíme se uskutečnit každý měsíc nějaký zájezd, aby naši členové věděli, jak je v naší republice krásně. Takto jsme v tomto roce navštívili dvakrát Zahradu Čech v Litoměřicích s konstatováním, že tato výstava stále víc a víc upadá, přičemž vstupné se stále zvyšuje. Dále jsme byli ve Staré Boleslavi a v Přerově nad Labem, kde je krásný skanzen. Dlouho jsme váhali a nakonec uskutečnili zájezd na památku UNESCO ve Žďáru nad Sázavou – Zelená Hora. Také jsme byli na krásném zámku v Opočně, v dalším zájezdu jsme shlédli výrobu vánočních ozdob a dalších atrakcí v Poniklé u Semil. Se zájezdy, které jsme uskutečnili, byli členové Klubu velmi spokojeni.

V říjnu jsme uskutečnili pravidelnou schůzku v Lidové zahradě, kde nás návštěvou poctili statutární ředitel p. Ing. Rýdl ml., Ing. Müller z ReTOSu a p. Junek za odborovou organizaci. S velkým zájmem jsme od nich vyslechli informaci o stavu podniků a jsme velmi rádi, že tyto informace byly příznivé. I vyhlídky do budoucna vyhlížejí optimisticky.

Činnost Klubu seniorů by nemohla existovat, pokud by nám ekonomicky nepomohly jak TOS VARNSDORF a.s., tak ReTOS Varnsdorf s.r.o. a v neposlední řadě i odborové organizace těchto podniků. Jsme za to vděčni a touto cestou výše uvedeným sdělujeme, že si všeho velice vážíme a za poskytnutou pomoc děkujeme.

Závěrem článku dovolte, abych vyzval pracovníky, kteří odcházejí do důchodu, aby vstoupili do našeho Klubu a v tomto kolektivu zavzpomínali na dřívější doby, které nebyly nijak lehké, ale které znamenaly existenci podniku, později společnosti v nepřetržitém toku let, kterých již bylo přes 100.

Přejeme jak vedení podniků, odborovým organizacím, také celému strojírenskému pracovnímu kolektivu hlavně hodně zdraví a mnoho pracovních a osobních úspěchů v roce 2015.

Jiří Dolejš
předseda Klubu seniorů

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies