Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Jak se zmiňujeme jinde v tomto čísle, přinášíme zatím jen stručnější informaci o červnovém setkání vedení společnosti se zaměstnanci. Uskutečnilo se ve čtvrtek 26. června ve spojených školících místnostech. Přítomno bylo 130 zaměstnanců a 5 členů správní rady.

Ve svém úvodním slovu předseda správní rady Ing. Jan Rýdl informoval o podstatě změny ve struktuře firmy, jakou roli a pravomoc má nyní statutární ředitel a správní rada.

Poté vystoupil statutární ředitel Ing. Jan Rýdl ml. a podal zprávu o vývoji hospodaření za měsíce od ledna do května 2014. Počínaje červencem společnost čekají hospodářsky silné měsíce, vedení očekává, že hospodářské výsledky se do podzimu vyhoupnou nad plánované hodnoty.

Následovalo vystoupení obchodního ředitele Miloše Holakovského, který okomentoval předkládané grafy vývoje prodeje v jednotlivých teritoriích. Velmi silný je český trh, začíná se oživovat čínský a indický trh, kdežto na kanadském trhu jsme již delší dobu zatím nezaznamenali žádný pokrok. Dozvěděli jsme se, že stroj WHtec 130 už má také prvního českého zákazníka, svého majitele má rovněž první „hydrostatický“ stroj.

Po obchodním řediteli se slova ujal opět statutární ředitel, který podal zevrubné informace o probíhajících investicích. K těmto akcím se budeme vracet v samostatných příspěvcích v dalších číslech Horizontu.

Technický ředitel Ing. Ján Pagáč podrobně popisoval oblasti technického rozvoje, kde nyní dochází k výraznému posunu. Připomněl například, že od zadání koncepce stroje WHR 130 (Q), tedy třináctky se smykadlovým vřeteníkem, do jeho kompletace uplynulo devět měsíců. Tento stroj se stal hlavním tahákem červnového zákaznického dne TOSday 2014. Dále přednesl nejbližší úkoly, které má technický úsek (například modernizace deskových strojů a frézovacích hlav). Na tento příspěvek navázal předseda správní rady a ve stručnosti informoval o strategických cílech společnosti v oblasti budoucí inovace výrobkové základny.

Statutární ředitel ve svém dlouhém příspěvku podrobně komentoval sociologický průzkum a jeho výsledky a především to, jaký dopad mají tyto výsledky na další organizaci činností ve firmě. Reagoval na obzvlášť alarmující čísla, vycházející ze shrnutí odpovědí na některé dotazy a hovořící o některých pro zaměstnance těžko stravitelných aspektech komunikace, organizování činností a rozhodování. Jedním z důsledků toho, že se vedení společnosti chce výsledky sociologického průzkumu vážně zabývat, je připravované zviditelnění řízení kvality (což bude mít na starosti nově jmenovaný zmocněnec pro kvalitu).

V diskusi pak vystoupil předseda správní rady, který okomentoval stávající systém odměňování z pohledu vedení společnosti, zástupce odborů pak k tomu přidal postřehy ze strany zaměstnanců.

Před samotným závěrem pak statutární ředitel krátce informoval o průběhu setkání s obchodními zástupci TOSmeet 2014 a zákaznickém dnu TOSday 2014 a poděkoval všem organizátorům za přípravu a průběh obou akcí.

Na závěr byli již tradičně vyhlášeni nejlepší pracovníci firmy za první pololetí roku 2014. K této slavnostní události se podrobněji vrátíme příště, dnes přinášíme seznam těchto nejlepších pracovníků, kterým současně blahopřejeme. Za úsek finančního ředitele to je paní Naďa Neumannová, za úsek obchodní pan Radek Javůrek, za technický úsek pan Jaroslav Tábořík, za výrobní úsek pánové Milan Matovič, Petr Šimek, David Hronek, Stanislav Šmidílek a paní Jolana Holubářová.

Zaznamenal LP 2014

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies