číslo 1

Číslo 1 ročníku 18 (celkově číslo 256) vyšlo ve čtvrtek 17. dubna 2014 (v nákladu 600 výtisků).


HORIZONT, firemní noviny, vydává pravidelně TOS VARNSDORF a.s., IČO 27327850.
Řídí redakční rada: předseda Ing. Ladislav Plaňanský (rovněž technický redaktor a sazba), členové redakční rady: Milan Junek, Martin Maštrla a Vladislava Beranová. Čestný redaktor: Jaroslav Tomášek.
Adresa redakce: TOS VARNSDORF a.s., Redakce HORIZONT, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 351 210, e-mail: horizont@tosvarnsdorf.cz
Tisk: Tiskárna Š & Š Šedivý Krásná Lípa


 

Změna ve vedení společnosti

Změna ve vedení společnosti

Valná hromada akcionářů TOS VARNSDORF a.s. dne 17. ledna 2014 rozhodla o změně řídících orgánů společnosti. Změnou stanov byl zvolen monistický systém vnitřní struktury společnosti, představenstvo a dozorčí rada byly nahrazeny novými orgány, a to správní radou a statutárním ředitelem.
Více »

Den otevřených dveří 2014

Den otevřených dveří 2014

Posedmnácté se varnsdorfské veřejnosti otevře areál TOS VARNSDORF, aby se firma pochlubila tím, co se za poslední rok odehrálo, pořídilo, zbouralo a postavilo.
Více »

Středisko praktické výuky žáků

Středisko praktické výuky žáků

V létě loňského roku se TOS VARNSDORF a.s. přihlásil společně s VOŠ a SŠ Varnsdorf p.o. do projektu POSPOLU, jehož cílem je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která by měla vést k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách.
Více »

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Vážení spolupracovníci, ve středu 9. dubna 2014 předal zpracovatel Mgr. Dušan Kalášek vedení společnosti výstupy z průzkumu spokojenosti zaměstnanců.
Více »

V čísle 2 bude

V čísle 2 bude

Horizont nevyšel několik měsíců, nyní frekvenci vydávání zrychlí.
Více »

Inzerce

Inzerce

Uděláme výjimku a zveřejňujeme inzerci. Ostatně, dotyčný je bývalý tosák.
Více »

Obhájíme prvenství také do třetice?

Obhájíme prvenství také do třetice?

Tak jako v předloňském a loňském roce jsme i letos byli vyzváni k účasti na firemních sportovních hrách SPORTLIFE CUP2014, které se v konají ve sportovním areálu Hotelu Sportlife Rumburk (areál
koupaliště v Rumburku) v sobotu 21. června 2014.
Více »

Přehled vyhlášených sportů pro ročník 2014

Přehled vyhlášených sportů pro ročník 2014

Každý sportovec se může zúčastnit maximálně 1x ve sportu barvy zelené,1x ve sportu barvy červené a 1x ve sportu barvy černé. Podmínkou přihlášky do černého sportu je aktivní účast ve sportu zeleném nebo červeném.
Více »

Jubilant

Jubilant

V pátek 4. dubna slavil Venda Valeš svoji šedesátku se svými spolupracovníky.
Více »

Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies