Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Kde jinde se prosincové setkání vedení společnosti se zaměstnanci mohlo uskutečnit než ve spojených místnostech nového Školicího střediska a opět byla tato velká jednací síň velmi slušně zaplněna, byť méně než letos v červnu. Blížící se konec roku a prodloužené volno už bylo znát. Anebo je za tím něco jiného? Zimní setkání proběhlo ve čtvrtek 12. prosince.

Tradice už se pevně uchytila, takže i zde byli na konci tohoto setkání oceněni nejlepší pracovníci úseků, bylo to nyní sedm vyhodnocených zaměstnanců, protože ten osmý z osmi je na služební cestě. K této slavnostní chvíli se ještě vrátíme samostatným příspěvkem.

Za vedení firmy byli přítomni předseda představenstva Ing. Jan Rýdl, finanční ředitel a místopředseda představenstva Ing. Jan Rýdl ml., obchodní ředitel Miloš Holakovský, výrobní ředitel Michal Ducháček a technický ředitel Ing. Ján Pagáč. Jednání zahájil předseda představenstva, který uvedl, čeho se tento mítink bude týkat.

S hodnocením vývoje za rok 2013 (za jeho účetně uzavřených jedenáct měsíců) vystoupil finanční ředitel. Porovnal skutečné hodnoty s plánovanými a současně se skutečností v minulých letech. Vývoj důležitých ukazatelů stále neodpovídá očekáváním, přestože například provozní hospodářský výsledek je slušný, stejně tak hospodářský výsledek před zdaněním. Rovněž tak zatím dosažená přidaná hodnota nedosahuje očekávané úrovně. Poté představil plánované hodnoty nejdůležitějších ekonomických ukazatelů pro rok 2014. Přestože je plán roku 2014 jen mírně nižší než byl plán pro rok 2013 (ve všech významných ukazatelích) – a toho, jak jsme se dozvěděli, konečnou skutečností za rok 2013 nedosáhneme – informace z trhu naznačují, že plán je spíše realistický než přehnaně optimistický. V tržbách za vlastní výrobky a služby bychom se měli těsně přiblížit ke dvěma miliardám Kč.

Finanční ředitel poukázal na to, že plán investic pro rok 2014 je největší ze všech dosavadních investičních plánů privatizované společnosti, tedy co se hodnoty týče. Kromě řady řekněme v poslední době obvyklých, téměř každým rokem se opakujících investičních počinů vysoko nade vše ční dva již zahájené projekty – pořízení obráběcího centra Waldrich a s tím související velké stavební úpravy v hale těžké mechaniky, a nákladově o něco méně náročné pořízení hlubokovyvrtávacího stroje a s tím spojené stavební úpravy v hale lehké mechaniky. K oběma projektům, a nejen k nim, se podrobněji vrátíme v některém z úvodních čísel Horizontu v příštím roce. Kromě investic bude významné náklady čerpat také technický rozvoj, celková částka 230 miliónů Kč za obě kapitoly rozpočtu je velmi ambiciózní a svědčí o tom, že firma se chce i nadále razantně rozvíjet.

Obchodní ředitel ve svém příspěvku pak informoval o očekávané skutečnosti za rok 2013. Výroba a prodej strojů se na konci prosince zastaví na čísle 117, což v tržbách udělá téměř 1,5 miliardy Kč. Na grafu ukázal vývoj prodejů v teritoriích v gesci jednotlivých teritoriálních manažerů a komentoval úspěšnost v těchto teritoriích. Podle počtu prodaných kusů i v dosažených tržbách stále kraluje stroj WHN(Q) 13 CNC (včetně své modifikace s vřetenem 150 mm). Při podrobnějším pohledu na prodej v jednotlivých teritoriích vidíme, že letošní rok byl opět ve znamení rusky mluvících zemí, značně narostl prodej v České republice a na Slovensku (což je výsledek cílené strategie po změně způsobu prodeje na těchto nejbližších teritoriích), obživl německý trh, kdežto jaksi zamrzl severoamerický trh. Zbytek Evropské unie ve svém součtu pak jen mírně převýšil prodeje v bývalém Československu, přičemž největším tahounem v této oblasti bylo kupodivu Polsko (ale z dlouhodobého hlediska to není překvapení).

Další část svého vystoupení pak obchodní ředitel zaměřil na obchodní plán roku 2012 a jeho porovnání s letošním plánem. Společnost má za cíl vyrobit a prodat 131 strojů a v tržbách za stroje dosáhnout hodnoty více než 1,5 miliardy Kč. Pro názornost byl představen přehled získaných zakázek. Pak následovalo hodnocení dceřiných společností. Nejlépe byla hodnocena servisní společnost TOS Varnsdorf – RUS se sídlem v Petrohradu, naopak nejhůře indická TOS India Machine Tools se sídlem v Bangalore. V Číně došlo k reorganizaci, kdy se část kompetencí a činností přesouvá z obchodní kanceláře v Šanghaji do TOS Kunming, což má za následek snížení počtu zaměstnanců v šanghajské společnosti. Zdá se, že změna na místě ředitele TOS Kunming je velkým krokem kupředu, již se projevuje v lepší spolupráci s naší společností. Zatím poslední založená společnost GRS Ural má již dokončenou montážní halu a již se zde vyrábějí stroje.

Poté si vzal slovo opět předseda představenstva a nejprve komentoval další pěkný úspěch, kdy se naše firma umístila na 41. místě v celostátním žebříčku všech společností napříč všemi výrobními i nevýrobními odvětvími. Jedná se o soutěž Českých 100 nejlepších za rok 2013 pořádaný společností Comenius, je to v podstatě mladší a nevlastní sourozenec známého žebříčku CZECH TOP 100. Předseda představenstva vidí budoucnost optimisticky, v silách a možnostech firmy je dosahovat lepších výsledků, je však nutné pečlivě vážit nutnost mnohdy zbytných nákladů, často vynucených naší nedůsledností či dokonce chybami. Zmínil se také o konkurenci, jejíž existenci a činnost považujme za výzvu. Dále nastínil připravované technické novinky v naší produkci. Jistě chápete, že v této tvrdé hře neodhalíme karty hned zkraje, takže se spokojte jen s tímto konstatováním (a opětným poukazem na konkurenci jako na výzvu). Tak jak budou tyto novinky přicházet na svět (a dočkáme se například již v červnu na Zákaznickém dnu TOSday 2014), budeme o našich technických novinkách informovat podrobněji a především konkrétněji.

Znovu se vrátil k rezervám, které v činnostech v naší společnosti stále jsou a jejich nevyužívání pak dopadá na produktivitu práce a s tím spojené odměňování. Závěr byl opět optimistický, kdy vyhlásil, že v roce 2014 očekává nárůst reálné mzdy v naší firmě až o 4 % oproti plánu pro rok 2013. To má ovšem jeden zásadní předpoklad: budeme plnit plánované ukazatele. Předseda představenstva oznámil, že bylo dokončeno kolektivní vyjednávání, s jehož výsledky budou všechny zaměstnance seznamovat vedoucí na výrobních poradách. Konstatoval, že odbory byly ve vyjednávání úspěšné. Věříme, že již v dalším čísle se o výsledku kolektivního vyjednávání dozvíme více od zástupce odborů.

Abychom nebyli tak zcela skoupí ohledně technických novinek, poznamenejme, že poté krátce vystoupil technický ředitel a avizoval dvě nové varianty stroje WHN(Q) 13/15 CNC a další technická vylepšení a úpravy na strojích řady WRD. Na to navázal v samotném závěru předseda představenstva s přáním, aby obráběcí centrum WHtec 130 bylo uvedeno do zkušebního provozu podle plánu na začátku dubna 2014, protože znamená další významný krok ve zlepšení parametrů našich strojů, což chceme v plné síle předvést právě na Zákaznickém dnu.

Setkání bylo ukončeno přáním příjemného prožití blížících se vánočních a novoročních svátků, zazněla výzva, aby zaměstnanci využili prodlouženého volna k načerpání sil, protože příští rok, ostatně jako všechny další, které přijdou po něm, bude náročný. Pak proběhlo již zmíněné ocenění nejlepších pracovníků za druhé pololetí 2013.

Zaznamenal LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies