Poděkování ke konci roku 2013

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, dovolte, abych vám při příležitosti blížícího se konce roku poděkoval jménem vedení společnosti i jménem svým za vaši celoroční práci.

Ekonomická situace celosvětově a i v oboru obráběcích strojů se jevila v počátku roku pozitivně a i já jsem se domníval, že výsledky roku 2013 budou ještě pozitivnější než výsledky roku 2012 a rok se bude jevit jako relativně bezproblémový. Tento vývoj platil přibližně do měsíce dubna, kdy došlo ke zcela zásadnímu obratu příjmu nových zakázek. Ke zlepšení tohoto stavu nedošlo ani v příjmu zakázek na IV. čtvrtletí roku, tedy období, které bylo v minulosti vždy nejsilnějším obdobím roku. Z toho nakonec vyplynulo rozhodnutí vedení ukončit činnost ve společnosti k 13. prosinci 2013.

Můj upřímný dík vám všem patří za skutečnost, že jste byli v průběhu celého roku ochotni velice otevřeni diskutovat o těchto zásadních otázkách na výrobních poradách a i když ne jistě s nadšením řadu skutečností chápat. Zvlášť bych chtěl poděkovat závodnímu výboru OS KOVO, jmenovitě potom panu Junkovi a panu Čepelíkovi za někdy sice nepříjemné, ale vždy korektní projednávání zásadních problémů a přijímaných východisek v rámci složitého života výrobní společnosti. Jsem přesvědčen, že rok 2014 bude z tohoto pohledu rokem alespoň trochu klidnějším, v čemž se snažíme dělat maximum kroků za zajištěním potřebného objemu zakázek a hlavně potenciálu našich klíčových teritorií.

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, dovolte, abych vám všem, vašim rodinám a všem blízkým popřál radostné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchu a pevné zdraví v roce 2014. Stejné přání si dovoluji jako každoročně vyslovit i všem našim důchodcům.

Ing. Miroslav Bičiště
Generální ředitel a člen představenstva

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies