Nejlepší pracovníci společnosti ve 2. pololetí 2013

Součástí zimního setkání vedení společnosti se zaměstnanci, které proběhlo 12. prosince 2013, bylo již potřetí vyhodnocení nejlepších pracovníků společnosti.

Nejlepším pracovníkem úseku generálního ředitele byl vyhodnocen pan Jiří Rohlena, výstupní kontrolor – mechanik z odboru řízení jakosti a organizace.

Nejlepším pracovníkem úseku obchodního ředitele byl vyhodnocen pan Radim Petrák, technolog nabídek. Je spolehlivý a důsledný při plnění zadaných úkolů (řešení technologických nabídek). Odvádí nadstandardní a vysoce kvalitní úroveň při plnění úkolů u zákazníků (školení, předání technologie). Je nutné vyzvednout jeho neustálou snahu o sebevzdělávání v oblasti obsluhy řídicích systémů strojů.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz lehké mechaniky byl vyhodnocen pan Milan Šandor, brusič. Jedná se o stěžejního pracovníka mezi brusiči hlavního uložení (konkrétně stroj WOTAN). Dlouhodobě podává nadstandardní výkon i kvalitu. Je to absolutně bezproblémový člověk. Za poslední pololetí se významnou měrou podílel na dokončování dílců pro stroj WHtec (například přesné broušení pouzdra uložení) a v minulém měsíci nabrousil vřetena s kuželem HSK 50 ve výborné kvalitě, ačkoli se jednalo o velmi složitou technologickou operaci (vazba tří rozměrů mezi sebou).

Nejlepším pracovníkem úseku technického ředitele byla vyhodnocena paní Hana Vohanková, sekretářka technického úseku.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz těžké mechaniky byl vyhodnocen pan Josef Železný, směnový mistr. Ve druhém pololetí roku 2013 se velice aktivně podílel na přípravě a realizaci výroby dílců pro prototyp stroje WRD 180. Jednalo se o neustálý kontakt s konstrukcí a technologií a hledání nejlepšího řešení při výrobě technologicky náročných dílců. Během tohoto náročného období také zvládal na vysoké úrovni řešení běžných výrobních, kapacitních a kvalitativních problémů střediska. Jeho osobní aktivita se projevila mimo jiné v tom, že došlo k výraznému nárůstu komunikace s parťáky montážních středisek a tím k lepšímu řešení výrobních úkolů střediska.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz interních montáží byl vyhodnocen pan Milan Vojáček, montér zámečník. Podílel se jak na interní montáži stroje WHtec ve firmě, tak i na instalaci tohoto stroje na veletrhu EMO 2013 Hannover, kde pro tento stroj zajišťoval obsluhu, údržbu a prezentaci. Ve ztížených časových podmínkách se díky panu Vojáčkovi a jeho týmu podařilo připravit stroj ve velmi dobré kvalitě s tím, že tento výrobek na veletrhu výborně hájil jméno TOS VARNSDORF.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz externích montáží byla vyhodnocena paní Yvetta Malinová, referentka pozáručních oprav a služeb. Je to milá, bystrá a stále usměvavá dáma, kterou nikdy nezaskočíte jakoukoli otázkou. Má velký přehled a svou práci si plní se 100% nasazením. Je velice důsledná, spolehlivá, zodpovědná a ochotná pomoci druhým. Vždy je na ni spolehnutí.

Nejlepším pracovníkem úseku finančního ředitele byl vyhodnocen pan Petr Blecha, mistr energetiky. Podává trvale špičkové pracovní výkony a je každoročně při hodnotícím rozhovoru vysoce ohodnocen. Absolvoval s vyznamenáním 1,5 leté specializační studium při zaměstnání „Průmyslová energetika“ na Energetickém institutu v Praze. Od Technické inspekce České republiky v Ústí nad Labem získal Osvědčení revizního technika. Úspěšně absolvoval kurzy facility management se zaměřením na techniku prostředí. Je schopen pracovat samostatně, objemem skutečně vykonávané činnosti výrazně přesahuje své povinnosti, dosahuje nadprůměrné výkonnosti a odvádí perfektní práci. Svými praktickými zkušenostmi a operativním rozhodováním dovede vést své podřízené pracovníky k vysokým výkonům. Má zdravý logický úsudek a dovede řešit i složité úkoly. Pro svůj neustálý zájem o novinky si stále udržuje přehled o technickém vývoji jak v průmyslové energetice, tak i v oblasti měřicí, regulační a informační techniky.

Za redakci Horizontu se s blahopřáním připojuje i
LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies