Výsledky prvního pololetí a jak do konce roku 2013

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, v pátek 19. července 2013 proběhly na všech výrobních provozech za účasti mé a výrobního ředitele pana Ducháčka výrobní porady. Nutno podotknout, že za mimořádně vysoké účasti.

Na těchto výrobních poradách byli zaměstnanci seznámeni s výsledky hospodaření za období leden až červen letošního roku s rozborem příčin těchto ne zcela uspokojivých výsledků. Současně byla velice pragmaticky vysvětlena prognóza dalšího vývoje z pohledu očekávaného příjmu zakázek a byla velice otevřeně komunikována otázka vytížení výrobních kapacit a je-li na pořadu dne určitá strategie krátkodobé odstávky firmy či snížení počtu pracovníků.

Vzhledem k tomu, že na těchto výrobních poradách bylo vše velice podrobně a zcela otevřeně vysvětleno, zopakuji v tomto článku pouze nejpodstatnější argumenty. Zásadním faktorem ovlivňujícím ekonomické výsledky prvního pololetí je poměrně vysoké neplnění tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Propad zde činí 167 mil. Kč oproti plánu. Navíc je třeba zdůraznit, že co do struktury přijatých zakázek, a tím struktury realizovaných tržeb, dochází k výraznému posunu v neprospěch těžkých deskových strojů, které vytvářejí výrazně pozitivnější přidanou hodnotu a všechny s tím související ekonomické parametry. Toto neplnění výše tržeb se hlavní měrou podepisuje na přidané hodnotě, která je kumulativně neplněna o 34,1 mil Kč. Při poměrně vysokém stavu pracovníků pak logicky nemůže být plněn rozhodující ekonomický ukazatel produktivita práce z přidané hodnoty. Důsledkem toho je, že nedochází k vytváření podmínek pro výplatu prémiového ukazatele. Na všech výrobních poradách jsem naprosto otevřeně vyslovil názor, že v současné době je nepobírání prémiové složky mzdy jistě velice nepopulární záležitost, nicméně daleko důležitější prioritou a zde zdůrazňuji, hlavně pro zaměstnance, je udržet firmu v dobré kondici v dostatečné zakázkové náplni s minimálními dopady do zaměstnanosti. Co se výhledu na nejbližší období týká, měsíc červenec a srpen jsou ve svém součtu tržebně naplněny na částku 350 mil. Kč. Toto vysoké výkonové plnění nutně přinese výrazné snížení kumulativního propadu v plnění přidané hodnoty a všech s tím souvisejících ekonomických ukazatelů. Měsíc září je tržebně zatím naplněn na částku 164 mil Kč s předpokladem ještě mírného vylepšení. Měsíce říjen, listopad a prosinec jsou kumulativně zatím naplněny na částku tržeb ve výši 287 mil. Kč. Je zcela logické, že u těchto měsíců bude docházet ještě k zásadnímu navyšování objednávek tak, jak vyplývá z rozpracovanosti vysoce bonitních obchodních případů. Důležité je, že se nám začíná velice pozitivně rýsovat vysoká naplněnost prvního čtvrtletí roku 2014, a to hlavně (což je mimořádně pozitivní) v oblasti těžkých deskových strojů.

Závěrem mi dovolte prezentovat svoji představu o vývoji v nejbližším období a nutnosti přijetí některých opatření:

  • Celkovou výši tržeb odhaduji na úroveň 1,8 – 1,9 mld. Kč. To je hodnota cca o 300 mil. Kč nižší než plán. Současně podotýkám, že v novodobé historii firmy se srovnatelné hodnoty podařilo dosáhnout až v roce 2007 a vyšší hodnoty bylo dosaženo pouze v roce 2008 a 2012.
  • Při tomto propadu tržeb oproti plánované hodnotě nepředpokládám likvidaci manka v přidané hodnotě, a tudíž nepředpokládám s vyšší mírou pravděpodobnosti, že by docházelo k nějakému doplatku prémiového ukazatele.
  • Jako podpůrná restriktivní opatření byla provedena revize plánovaných investičních akcí a vyřazena realizace investičních akcí, které nejsou nezbytně nutné. Naopak technický rozvoj jako potenciál rozvoje firmy do budoucna není žádným způsobem dotčen. Současně byl až na výjimky (práce na veletržním exponátu pro EMO Hannover) vydán všem vedoucím příkaz absolutní minimalizace přesčasové práce.
  • Při stávajícím a prognózovaném zakázkovém vykrytí jsou kapacitní propočty vytíženosti výrobních kapacit zatím pozitivní. Jedinou výjimkou je středisko montáží, kde pokud nedojde k dalšímu navýšení nově přijatých zakázek či potvrzení si skutečně vysoké vytíženosti prvního čtvrtletí 2014 se ve vedení společnosti počátkem měsíce září rozhodne, zda kapacity nebude třeba částečně regulovat. Podotýkám, že v kvantifikované podobě se bavím o maximálně 20 pracovnících, což je v naprostém rozporu s různými fámami a „zaručenými zprávami“ z restauračních zařízení nižšího stupně kvality, že vedení má zpracovaný jmenný seznam 150 pracovníků určených k propuštění.

Vzájemně se známe již 10 let. Předpokládám, že jste měli dostatek času si udělat úsudek o tom, že se všemi skutečnostmi Vás vždy seznamuji, samozřejmě vycházeje z objektivní možnosti stupně poznání, zcela objektivně, pragmaticky nic nezamlžuji a nic „nelakuji na růžovo“. Nejsem pochopitelně „Bůh“, pracuji s informacemi, které mám k dispozici z trhu a které jsou pochopitelně do určité míry subjektivní a proměnlivé. Z toho logicky vyplývá, že v mých představách a prognózách může následně docházet k určitým korekcím a odchylkám. Jistě mi dáte za pravdu, že toto je zcela logický fakt. Děkuji Vám za pozornost a o vývoji situace Vás budu nadále tak, jak to již činím 7 let pravidelně 1x v měsíci, na výrobních poradách informovat.

Miroslav Bičiště

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies