Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Podruhé se setkání vedení společnosti se zaměstnanci uskutečnilo ve spojených školících místnostech nového Školícího střediska a opět byla tato velká jednací síň velmi slušně zaplněna. Nestihli jsme účast spočítat přesně, ale podle obsazených míst k sezení a stání usuzujeme, že zase přišlo více než 150 zaměstnanců, kteří si vyslechli zhodnocení dosavadního vývoje hospodaření společnosti v prvním pololetí roku 2013 a výhled do konce roku. Červnové setkání se uskutečnilo netradičně v pátek 28. června.

Rovněž i nyní byli na konci tohoto setkáni oceněni nejlepší pracovníci úseků, tentokrát před auditorium předstoupilo 6 vyhodnocených zaměstnanců, protože další dva se nemohli dostavit. K této slavnostní chvíli se ještě vrátíme.

Za vedení firmy byli přítomni předseda představenstva Ing. Jan Rýdl, generální ředitel Ing. Miroslav Bičiště, finanční ředitel a místopředseda představenstva Ing. Jan Rýdl ml., obchodní ředitel Miloš Holakovský, výrobní ředitel Michal Ducháček a technický ředitel Ing. Ján Pagáč. Jednání zahájil předseda představenstva, který nastínil, čeho se toto setkání bude týkat a co se přítomní dozvědí.

S hodnocením vývoje v prvních pěti měsících roku 2013 pak vystoupil finanční ředitel. Porovnal skutečné hodnoty s plánovanými a současně se skutečností v roce 2012. Vývoj důležitých ukazatelů neodpovídá očekáváním, je nutné správně pojmenovat příčiny. Z prezentovaných výsledků je patrné, že v hodnoceném období klesla produktivita práce z přidané hodnoty, což je dáno souběhem nižších výkonů a vyššího počtu zaměstnanců společnosti. Tento propad byl patrný z následující tabulky, kde bylo vidět, že se z tohoto pohledu nepříznivě vyvíjely měsíce duben a květen.

Obchodní ředitel posléze informoval o prodejích v roce 2012, kdy bylo prodáno 140 strojů v celkové hodnotě 1,886 miliardy Kč. Nazíráno skrze teritoria zaslouží absolutorium Ruská federace, kam se loni podařilo prodat suverénně nejvíce strojů. Mezi úspěšná teritoria pak můžeme zařadit ještě Polsko, Českou republiku a Kanadu, obchody se dařily také v USA, Číně a Německu, i když v těchto zemích jsme byli zvyklí na vyšší čísla. Prodeje do Brazílie postupně rostou. Celkově bylo těch 140 strojů prodáno do 28 zemí, z těch méně obsazovaných zmiňme Bahrajn. Poté obchodní ředitel porovnal plány na roky 2012 a 2013. Z tohoto porovnání vyplynulo, že při plánování letošního roku jsme očekávali nárůst (meziroční nárůst v počtu prodaných strojů byl plánován na 5 %, stejně tak v tržbách za stroje). Skutečnost prvních pěti měsíců letošního roku však přinesla několik zjištění. Ukazuje se, že změna v organizaci prodejní sítě v České republice a ve Slovenské republice, neměla negativní vliv na prodeje v těchto teritoriích, Česká republika je v počtu prodaných strojů hned druhá za Ruskou federací. Dalším zjištěním je ono dubnové a květnové zpomalení spojené s útlumem objednávek na další období, což nás opravňuje ke korekci odhadů prodejů zhruba o 11 % dolů. Některé ještě loni slibně se rozvíjející trhy se buď zastavily v počtu nových objednávek nebo se snížila jejich stabilita a začaly být méně předvídatelné. Mluvíme nyní o Kanadě, kde se dosavadní letošní prodeje ani zdaleka nemohou rovnat loňským, rozkolísaly se rovněž takové silné či slibné trhy, jako je Ruská federace či Brazílie. Může se jednat o přechodný jev, ale celkově lze říci, že momentálně je světová ekonomika poměrně nestabilní a v našem oboru panuje skutečně turbulentní prostředí. Neméně významným zjištěním je fakt, že momentálně poklesla poptávka po největších strojích, nejnovější vývoj objednávek v této kategorii již naznačuje mírné oživení, které však pocítíme až začátkem příštího roku.

Na začátku svého příspěvku generální ředitel avizoval, že se bude týkat současné situace a že bude obsahovat informace o připravovaných organizačních opatřeních. A hned přikročil rovnou k věci. Jako ilustraci současné situace na trhu zmínil právě končící červen, kdy se v prvních třech týdnech v objednávkách ani nepohnul lísteček, kdežto v posledním týdnu se narodilo rovnou 7 nových zakázek. Nedokážeme předpovědět, zda bude nejbližší vývoj nových zakázek v našem oboru stejně rozkolísaný jako uvedený červen nebo zda se situace stabilizuje. Musíme se připravit na případný negativní vývoj, což už v této chvíli znamená, že pracovníci Nákupu zpomalují nákup komponent, který byl doposavad nastaven podle plánu zpracovaného na konci minulého roku.

A nyní ta organizační opatření, kterými vedení společnosti reaguje na aktuální vývoj. Musí se přehodnotit investiční záměry pro letošní rok, kdy budou upřednostněny jen prioritní akce, zbytek bude redukován. Výrobní úsek zmapoval výrobní kapacity, v současné době není nutná nějaká překotná reakce, zatím platí první zásadní pravidlo, že celozávodní dovolená bude povinná pro téměř všechny zaměstnance. Pokud se situace ve vývoji nových zakázek nezlepší, můžeme přikročit k plánované odstávce, teprve jako další krok přichází na řadu diferencované snižování počtu pracovníků v jednotlivých střediskách. Jen jedno je jisté: budeme muset rychle a pružně reagovat podle momentálního vývoje. To je princip tzv. krizového řízení. Kdo není včas připraven, později na to doplatí.

Vedoucí Nákupu pan Karel Andok ve svém krátkém příspěvku potvrdil, že dodávky původně určené pro červnový nákup jsou už nyní rozprostřeny do více měsíců. Dodavatelům v tomto ohledu rádi děkujeme za vstřícný přístup k našim požadavkům.

Znovu se o slovo přihlásil finanční ředitel, tentokrát s podrobnými informacemi o vývoji v oblasti investic. Ty jsou v hodnotě 42,5 mil. Kč již dokončeny, další projekty již nelze odsunout na pozdější dobu, část z plánovaných investic se však již posunout podařilo. Byl schválen projekt na nové portálové obráběcí centrum v těžké mechanice. V následující diskusi vystoupil předseda představenstva, který hned zkraje informoval, že se v aktuálním vývoji nelišíme od ostatních firem. Zatím není cílem snižovat počet pracovníků, je však potřeba zhodnotit na každém pracovišti, zda všichni dělají to, co mají. Je nutné vědět, zda má TOS ještě rezervy.

Pak následovalo vyhodnocení nejlepších pracovníků úseku. Dnes tyto pracovníky jen vyjmenujeme, podrobnější informace přineseme v dalším čísle Horizontu. Za úsek generálního ředitele byla vyhodnocena Petra Brzáková, za úsek obchodního ředitele Ing. Michal Macháček, za úsek technického ředitele Wolfgang Richter, ve výrobním úseku to byli pánové Tomáš Paleček, Lukáš Krejčí, Lukáš Blatný a Jiří Hubáč, za úsek finančního ředitele Bc. Rostislav Lassig. Tito nejlepší pracovníci úseku obdrželi diplom, medaili a odměnu ve formě poukázky na večeři v některé z varnsdorfských restaurací. A co je pro ně jistě potěšující, neobjeví se na nástěnce u vstupu do firmy (na tuto obdobu Desky cti se určitě všichni těšili), ale „jen“ v Horizontu a možná i na facebookovém profilu společnosti a na jejích webových stránkách.

Zaznamenal LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies