Mzdy ve společnosti TOS VARNSDORF

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, předmětem velice častých dotazů na pořádaných výrobních poradách je vývoj průměrné mzdy ve firmě a často projevovaná nespokojenost některých pracovníků s argumentací, že nerozumějí tomu, koho se tato mzda týká, jelikož jejich mzda se pohybuje úplně někde jinde - směrem dolů.

Každý takový názor vítám a cítím za svou povinnost celou náležitost uvést na pravou míru v tomto směru se domnívám, že psaná forma je výstižnější a srozumitelnější, proto si dovoluji uvést v tomto čísle časopisu Horizont následující statistické údaje. Předem je nutné zdůraznit, že veškeré níže uvedené údaje o mzdě se pochopitelně týkají hrubé mzdy.

Průměrná mzda za celou firmu za rok 2012 činí 31 813 Kč.

Medián je 29 277 Kč.

Pro vysvětlenou: Medián je ve statistice používaný výraz, který vyjadřuje hodnotu uprostřed vzestupně uspořádané řady mezd. Částka tedy vyjadřuje skutečnost, že 50 % zaměstnanců firmy má mzdu vyšší než mediánem uvedených 29 277 Kč a 50 % zaměstnanců firmy má mzdu nižší než mediánem uvedených 29 277 Kč. Pro úplnost ještě uvádím, že tzv. statistický termín kvartil charakterizující 25 % se v naší firmě pohybuje na částce 23 439 Kč. To tedy znamená, že pouze 25 % zaměstnanců naší firmy má průměrnou mzdu nižší než 23 439 Kč.

Pro úplnost uvádím ještě průměrné mzdy za rok 2012 pro výrobní dělníky dle jednotlivých provozů:

dělníci výrobní

Těžká mechanika … 27 653 Kč
Lehká mechanika … 26 201 Kč
Montáž … 28 438 Kč

Při posuzování relací mezi těmito jednotlivými provozy je třeba vzít v potaz i ne zcela matematicky vyjádřitelný aspekt charakterizující např. vícesměnný provoz v Těžké mechanice či dlouhodobou odlučitelnost pracovníků montáží od svých rodin při dlouhodobých výjezdech na externí montáže.

Ing. Miroslav Bičiště
Generální ředitel a člen představenstva

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies