Vyhodnocování nejlepších pracovníků

Jak jsme se odkazovali na začátku tohoto čísla, seznamujeme vás s Rozhodnutím generálního ředitele z 3. září 2012, kde se píše o nově zaváděném systému vyhodnocování nejlepších pracovníků firmy. Strohý jazyk směrnice mírně upravujeme, nicméně se držíme obsahu co nejpřesněji.

Úvod obsahuje charakteristiku, tedy že se jedná o definici průběhu procesu oceňování nejlepších zaměstnanců firmy, vymezení činností a odpovědností všech pracovníků podílejících se na tomto procesu. Tato směrnice je platná pro všechny zaměstnance společnosti TOS VARNSDORF a.s. a závazná pro všechny zúčastněné a odpovědné pracovníky.

A jak tedy ten systém vyhodnocování funguje? Vedoucí pracovníci jsou vždy v určitém termínu vyzváni odborem Řízení lidských zdrojů (dále OŘLZ) k nominaci pracovníka (nebo pracovníků) ze svého útvaru. Vedoucí pracovníci pak předloží odbornému řediteli v rámci svého útvaru návrhy, včetně komentáře k navrhovanému zaměstnanci ve vazbě například na dlouhodobé kvalitní pracovní výsledky, výrazný profesní posun a podobně. Ředitelé rozhodnou o konečném výběru pracovníka k ocenění a toto rozhodnutí předají do OŘLZ. Počty oceňovaných pracovníků jsou stanoveny takto: po jednom pracovníku generální ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel a finanční ředitel. Výrobní ředitel disponuje čtyřmi nominacemi, přičemž jeden je z lehké mechaniky, jeden z těžké mechaniky a dva jsou z montáže (interní a externí).

Vyhlášení nejlepších pracovníků, včetně jejich ocenění, probíhá dvakrát ročně (v červnu a v prosinci) v rámci setkání vedení společnosti se zaměstnanci. Ocenění pracovníci obdrží diplom a věcný dar. Poté jsou vyfotografováni a jejich fotografie jsou zveřejněny na tabuli cti v showroomu vstupního areálu.

Potud směrnice. Jak jsme se 20. prosince 2012 přesvědčili a v tomto čísle Horizontu dokládáme, systém se rozběhl a v daných intervalech se s oceněnými setkáme také na stránkách našich firemních novin, na webových stránkách a ve facebookovém profilu naší společnosti.

LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies