Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Ve čtvrtek 20. prosince 2012 proběhlo tradiční setkání vedení společnosti se zaměstnanci. Tentokrát ve znamení několika premiér. Poprvé jsme se sešli v novém Školicím středisku, které bylo poprvé zatěžkáno propojením všech tří hlavních místností.

A zatěžkávací zkouška ukázala, že je málo židlí. Premiérové setkání totiž přilákalo do Školícího střediska 156 zaměstnanců (nový rekord), takže lidé stáli i podél stěn a někteří dokonce venku na galerii. A kromě vystoupení členů vedení společnosti (těch bylo přítomno sedm) byli svědky další premiéry. Poprvé byli vyhlášeni nejlepší pracovníci úseků, ocenění získalo celkem 8 zaměstnanců.

Ale nejprve se věnujme informacím, které ve Školícím středisku zazněly. Opět jen stručně. Po úvodu předsedy představenstva Ing. Jana Rýdla vystoupil finanční ředitel Ing. Jan Rýdl ml. s komentářem hospodářského výsledku za rok 2012. Současně také charakterizoval základní parametry plánu na rok 2013. Při porovnání s plánem roku 2012 bylo očekáváno překročení téměř všech sledovaných parametrů, tedy tržeb za vlastní výrobky a služby (o 5,46 %), hospodářského výsledku před zdaněním (o 11,97 %), přidané hodnoty (o 2,86 %), osobních nákladů (o 10,61 %), přepočteného počtu zaměstnanců (o 1,07 %) a produktivity práce z přidané hodnoty (o 1,11%). Na přesná absolutní čísla si počkáme do auditu hospodaření v roce 2012, který proběhne do konce prvního čtvrtletí. Poté finanční ředitel informoval o plánovaných údajích pro rok 2013, řekněme si jen, že tržby za vlastní výrobky a služby se plánují pro letošní rok o 9,79 % vyšší, než byl plán 2012. Produktivita práce z přidané hodnoty by v roce 2013 měla zůstat na skutečně dosažené úrovni z roku 2012.

Následovalo vystoupení obchodního ředitele Miloše Holakovského, který přítomné seznámil s přehledem prodejů za rok 2012 a výhledem pro rok 2013. Letem tosáckým světem: bylo vyrobeno a prodáno 140 strojů, nejvíce z toho typu WHN(Q) 13/15 CNC. Podle tržeb bylo drtivě nejlepší Rusko, následováno Polskem, Českou republikou, Kanadou a dalšími, celkem jsme v roce 2012 vyvezli stroje do 27 zemí. Informace o prodejích roku 2013 vycházely z předpokladu, že dojde k navýšení tržeb přibližně o 5%. Ke 20. prosinci 2012 bylo nasmlouváno 50 strojů s datem prodeje v roce 2013. Pokud tuto informaci zaktualizujeme, tak o měsíc později to bylo už 61 strojů jistých a 10 strojů s vysokou pravděpodobností prodeje. Podrobnější informace o výhledu roku 2013 přednesli na únorových výrobních poradách výrobních středisek generální ředitel a výrobní ředitel.

Obchodní ředitel poté podal informace o hospodaření dceřiných společností, z nich nejvíce vyzdvihl TOS TRADE Canada a TOS TRADE North America, které v roce 2012 dosáhly nejlepších výsledků své historie. Situace v dceřiné společnosti v Číně (TOS Machine Tools Shanghai) si vyžádala personální změny v této dceřince. Společnost TOS INDIA Machine Tools je posílena o technika. V servisní společnosti TOS Varnsdorf-RUS také došlo ke změně, do vedení nastoupil Miloš Peterka. Dále jsme se dozvěděli, že v Rusku je zakládán společný podnik pod názvem GRS Ural. Více se dozvíte na jiném místě v tomto čísle. Další historickou změnou je nová strategie prodeje v České republice a na Slovensku. Po mnoha letech skončila spolupráce s firmou SATES a od 1. ledna 2013 již prodáváme stroje v ČR a SR napřímo. Podrobnosti najdete rovněž hlouběji v tomto čísle. A do třetice další odkaz na samostatný článek v tomto čísle Horizontu: obchodní ředitel informoval o úspěšném výsledku v soutěži Exportér 2011, kde jsme se umístili mezi velkými exportéry na úžasném 2. místě mezi všemi zúčastněnými společnostmi v kategorii meziročního nárůstu 2010-2011.

Následovalo vystoupení výrobního ředitele Michala Ducháčka, který komentoval promítané tabulky. Tabulky vám neukážeme, vězte však, že za rok 2012 výroba eviduje v porovnání s rokem 2011 nárůst výroby strojů o 37 kusů. Dozvěděli jsme se, že kromě tří měsíců došlo v roce 2012 v meziročním srovnání k nárůstu odvedených normohodin, počet výrobních dělníků v průběhu roku plynule narůstal, až dosáhl v prosinci počtu 294, což je o 23 více než na začátku roku 2012. Další tabulky ukazovaly plnění výrobních kritérií: Plán expedic, Plán tržeb za kooperace výrobních dílen, Plán tržeb za servisní služby, Plán tržeb za náhradní díly, Plán tržeb za kooperace. Všechna tato kritéria mají vliv na výši fondu odměn vedoucích jednotlivých středisek.

Vystoupení technického ředitele Ing. Jána Pagáče jsme se nedočkali, protože bylo nutné věnovat čas vyhlášení nejlepších pracovníků úseku. Technický rozvoj bude jistě součástí červnového setkání se zaměstnanci. Následovala diskuse, kde nejprve vystoupil předseda představenstva, který rok 2012 označil za nejúspěšnější rok v historii firmy (při posouzení dosaženého výkonu za nepříznivých podmínek). Podal podrobnější informace o vývoji v dceřiné společnosti TOS KUNMING. Letošní rok by měl pro TOS VARNSDORF proběhnout ve znamení ustálení výkonu v tržbách.

A nyní se již počtvrté (a nikoli naposled) odkážeme na jiné místo v tomto Horizontu, kde bude více informací. Představenstvo se rozhodlo pro dosažení světové špičky v našem oboru preferovat čtyři oblasti: zrovnoměrnění výroby, zvýšení produktivity práce, ještě více investovat do rozvoje firmy a tyto investice efektivně využívat, zlepšit komunikaci ve firmě.

Po diskusi pak následovalo vyhlášení nejlepších pracovníků úseků za druhé pololetí roku 2012. Podle dříve stanoveného klíče se jedná vždy o osm zaměstnanců, dva z mechanických dílen, dva z montáží, po jednom z obchodního úseku, technického úseku, úseku finančního ředitele a úseku generálního ředitele. Končíme pátým odkazem – o těchto pracovnících se dozvíte na dalších stranách Horizontu.

Letos poprvé LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies