Přehled investic roku 2012

Ani letos jsme neporušili tradici prvního čísla ročníku, když zveřejňujeme informace o investicích v roce minulém a plánu investic na rok aktuální. Stejně jako loni jsme použili dokument „Komentář k plnění plánu Rozvoje výrobní základny pro rok 2012“, který letos vznikl pro potřeby auditu.

Se svolením autora, Ing. Milana Tesaře, přinášíme podstatnou část z tohoto dokumentu, která popisuje investice realizované v roce 2012. O investicích letošního roku napíšeme v některém z dalších čísel tohoto ročníku.

Plán rozvoje výrobní základny na rok 2012 byl schválen v listopadu roku 2011 ve výši 130 mil. Kč. Příznivý průběh prodejů v roce umožnil realizovat základní akce plánu rozvoje výrobní základní bez zásadních změn. Náplň plánu z větší části tvořily akce projektů realizovaných za podpory dotačních programu OPPI (Operační program podnikání a inovace).

V průběhu roku byla úspěšně dokončena druhá etapa projektu IN02/015 „Inovace technologických procesů…“, včetně vyúčtování vlastní dotace ve výši 19.540 tis. Kč. V rámci druhé etapy projektu bylo pořízeno soustružnicko – frézovací centrum NT 6600DCG/4000BS firmy Mori Seiki v celkové hodnotě 34 mil. Kč. Ověření technologie, zvláště pak garantované přesnosti a produktivity u vybraných představitelů, bylo ukončeno v lednu 2012. Součástí tohoto projektu byla dále dodávka plazmové nitridace od firmy Rübick GmbH a instalace pracoviště vyvažování, sestávající se ze dvou vyvažovacích strojů ZB 50/TC/GV a ZB2000/TC/GV, jejichž dodavatelem byla firma CEMB S.p.A. Druhá etapa projektu s celkovými náklady 49.418 tis. Kč byla ukončena a uzavřena v termínu daném podmínkami OPPI.

V průběhu roku se také intenzivně pracovalo na realizaci projektu „4.1 IN04/615 Inovace technologických procesů za účelem výroby inovovaných obráběcích strojů z produkce společnosti TOS VARNSDORF a.s.“ s celkovou hodnotou 49.850 tis. Kč. Z projektu byly realizovány první akce: dodávka ocelové konstrukce jeřábové dráhy do haly lehké mechaniky a dodávka dvou kusů mostového jeřábu s nosností Q=5t.

Analýza technologie výroby dílců pro inovované stroje z pohledu nových progresivních technologických postupů výroby, jež byla uskutečněna v průběhu roku, přinesla i nový pohled na věcnou náplň projektu. Projekt nově obsahuje stroj pro vrtání hlubokých otvorů. Další změny jsou spíše zpřesněním již uvedených požadavků. Sem patří i úprava vodících ploch povrchovým kalením, kdy na místo indukčního zařízení pro povrchové kalení jsme se rozhodli pro technologii povrchového kalení laserovým paprskem. Technologie povrchového kalení bude dodána v roce 2013. V tomto roce představují celkové náklady na akce obsažené v projektu 39.430 tis. Kč.

Posledním z realizovaných projektů v rámci programu OPPI byla stavba školícího střediska. Stavbu střediska předal dodavatel Regionální stavební s. r. o. v termínu dle smlouvy, tj. 10. července 2012. Do slavnostního otevření, které se uskutečnilo 26. října 2012, bylo středisko vybaveno učebními pomůckami, mobiliářem, výpočetní a audiovizuální technikou. Celkové náklady na projekt školícího střediska dosáhly 55.188 tis. Kč.

S realizací školícího střediska bylo vybudováno také nové stanoviště jízdních kol, vstup do firmy a provedena rekonstrukce parkovací plochy – západ. Vše v celkové hodnotě 4.651 tis Kč.

Z ostatních akcí, které se uskutečnily v rámci rozvoje výrobní základny, je nutné se zmínit o výměně kogeneračních jednotek v energocentru firmy. Dožité kogenerační jednotky firmy TEDOM byly nahrazeny moderními jednotkami Buderus s označením LOGANOVA240. Zde byly instalovány dvě kogenerační jednotky Buderus o elektrickém výkonu 2 x 240 kW a tepelným výkonem 2 x 669 kW. Jednotky v celkové hodnotě 9.542 tis. Kč, včetně montáže, dodala firma České Teplo s.r.o.

Další investice směřovaly do rozvoje informačních technologií, měřidel a kontrolních zařízení. Skutečnost v čerpání plánu RVZ v roce 2012 dosáhla výše 106.696 tis. Kč, z toho 55.292 tis. Kč představují investice do strojů a zařízení. Stavební investice dosáhly 47.276 tis. Kč. V letošním roce se rozvoj výrobní základny, vedle realizace projektu „4.1 IN04/615 Inovace II“, soustředí na přípravu realizace nákupu nového portálového centra. Celková hodnota plánu rozvoje výrobní základny v roce 2013 je 150 mil. Kč.

S použitím podkladů od OISM
(odbor investic a správy majetku)
sestavil a hojně citoval LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies