Nejlepší pracovníci společnosti ve 2. pololetí 2012

Součástí prosincového setkání vedení společnosti se zaměstnanci, které proběhlo 20. prosince 2012, bylo poprvé také vyhodnocení nejlepších pracovníků společnosti. Jak si můžete přečíst v organizační směrnici, která tento proces a událost popisuje a definuje, vyhodnocení probíhá dvakrát ročně, vždy právě při pravidelném setkání. V prosinci 2012 tedy byla premiéra.

Vždy bude vyhodnocováno osm nejlepších pracovníků za každé pololetí a to po dvou z mechanických dílen a montáží, po jednom z obchodního a technického úseku a úseku generálního a finančního ředitele.

Premiéra byla mimo jiné slavnostní také tím, že poprvé se tak velká akce odehrála v nedávno otevřeném Školícím středisku, a také tím, že se sešlo celé vedení společnosti, což není při každém setkání. Nejlepším pracovníkům blahopřáli jednotlivě všichni členové vedení, součástí ceremoniálu mělo být i přečtení komentářů, proč je ten který pracovník vyhodnocen jako nejlepší, ale nedostatek času to z programu vytlačil. My jsme komentáře získali, proto je můžeme uvést u každého oceněného pracovníka. Komentáře uvádíme jen mírně upravené, v podstatě jsou to autentická zdůvodnění, která zaslali vedoucí oceněných pracovníků.

Nejlepším pracovníkem úseku generálního ředitele byla vyhodnocena paní Hana Janoušková (nákupce). Opakovaně dosahuje dobrých pracovních výsledků, pracuje nad rámec svých povinností a má nemalý podíl na zkvalitňování procesů oddělení nákupu.

Nejlepším pracovníkem úseku obchodního ředitele byl vyhodnocen Ing. Viktor Sochalský (manažer prodeje). Ten aktivně přistoupil k reorganizaci kanceláře TOS Varnsdorf-RUS v Petrohradu, kterou bylo nutné vykonat kvůli změně ředitele, sídla a odkupu akcií. Stejně tak aktivně zajistil podklady pro realizaci společného podniku GRS Ural, vytvořil společenskou smlouvu, stanovy a business plán. Oceněn byl také jeho nadstandardní přístup k řešení problémů spojených s dodávkou stroje do Kazašsko Českého Technického Centra v Astaně.

Nejlepším pracovníkem úseku technického ředitele byl vyhodnocen Ing. Zdeněk Balcárek (konstruktér elektro). Svým přístupem a ochotou dokazuje nejen v technickém úseku, ale napříč celou firmou svou schopnost být nápomocen při řešení nadstandardních úkolů. Od začátku roku čelil výrazným vlivům trhu v důsledku speciálních požadavků zákazníků, řešil aplikace a opční provedení, které si vyžádali nový směr a vývoj v PLC programování. Ocenění mu právem náleží.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz lehké mechaniky byl vyhodnocen pan Jiří Mrkáček mladší (kalič). V chemicko-tepelném zpracování pracuje jako kalič. Jeho pracovní morálka je vynikající, zadanou práci vykonává ve velice dobré kvalitě, je schopen samostatného rozhodování. Je velice spolehlivý. Výraznou měrou, v uplynulém půlročním období, přispěl k optimalizaci vsázek do plynové nitridace, především ustavení rozměrných pracovních vřeten na naše největší stroje. Díky tomuto přístupu nebylo nutné tato rozměrná pracovní vřetena kooperovat v zahraničí. Velkou měrou zastupoval své nemocné kolegy, čímž zajistil plynulý chod celého střediska tepelného zpracování.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz externích montáží byl vyhodnocen pan Jakub Dohnal (montér elektro). Kvalitně zvládnul náročné stavby strojů WRD a TOStec v Rumunsku, Číně i USA. Byl pochválen od zástupce v USA za příkladný přístup při pracích u zákazníka. V krátké době dosáhl výrazného znalostního růstu na strojích WRD.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz těžké mechaniky byl vyhodnocen pan Pavel Berdich (brusič). Jedná se pracovníka, který pracuje na brusce Waldrich Coburg 10 let. Během této doby se vypracoval na neformálního předáka nejen na svém stroji, ale i na brusce Schiess, která má obdobnou pracovní náplň. Toto se plně projevilo v letošním roce, kdy došlo k výraznému nárůstu objemu práce. Svým pracovním nasazením strhnul i své spolupracovníky k mimořádným pracovním výkonům, které umožnily plnění dodávek těžkých dílců na montáž. Nemá žádný problém s předáváním svých nabytých zkušeností dalším pracovníkům, a tím zvyšovat jejich kvalifikaci a výkonnost. Jeho znalosti ve velké míře využívá i útvar technologie při sestavování pracovních postupů a stanovení reálnosti obrobení dílců v předepsaných tolerancích.

Nejlepším pracovníkem úseku finančního ředitele byl vyhodnocen pan Evžen Šeps (referent investic). Ocenění je uděleno na základě osobního nasazení při realizaci stavebních akcí obsažených v plánu RVZ na rok 2012, zvláště pak stavby školicího střediska a staveb navazujících na vstup do areálu firmy.

Nejlepším pracovníkem úseku výrobního ředitele za provoz interních montáží byl vyhodnocen pan Michal Beran (montér zámečník). Dosáhl zásadního profesního růstu během krátkého časového období. Zajišťoval úspěšnou montáž extrémně složitého stroje WRD 130 Q výrobní číslo 0624 u finského zákazníka. Vykazuje trvalý profesní přístup ke stavbě strojů ve firmě. Je vstřícný a ochotný převzít zodpovědnost za nepřítomné montéry při dokončení strojů včetně úspěšně provedených přejímek. Je ochotný profesně i lidsky pomáhat svým mladším kolegům.

Každý z oceněných dostal medaili pro Nejlepšího pracovníka úseku, diplom a poukázku na večeři. Nad to vše však jistě ční samotný fakt ocenění. To potěší a bylo to znát ... Fotografie nejlepších pracovníků budou buď vyvěšeny na desce nebo promítány na obrazovce v prostoru recepce (to dosud není vyjasněno).

Za redakci Horizontu se s blahopřáním připojuje i LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies