Jak dál na jatkách?

Pokud čtete varnsdorfský čtrnáctideník Hlas severu a pokud ho čtete pozorně, hned na první straně letošního čísla 4 (ze dne 22. února 2013) jste mohli v záznamu o jednání zastupitelstva města Varnsdorfu najít zajímavý odstavec. Informace v něm obsažené se bezprostředně týkají také zaměstnanců naší společnosti, protože jsou to nové informace o plánech s areálem bývalých městských jatek.

První důležitá zpráva říká, že zastupitelstvo schválilo změnu v územním plánu na pozemcích bývalých městských jatek ze současného funkčního využití „výroba nečistá“ na „plochy smíšené obytné“. O změnu požádal vlastník této nemovitosti, firma EUROCZECH, s.r.o. Dále jste se mohli dočíst, že vlastník chce současné nevábně vyhlížející objekty přebudovat na objekty pro ubytování seniorů, restaurace, mateřskou školu pro naši firmu a prostor pro relaxaci a sport. Také jste se mohli dočíst, že partnerem tohoto projektu je TOS VARNSDORF.

Tyto kusé informace rozšiřujeme o podrobnosti, které jsme se dozvěděli od předsedy představenstva Ing. Jana Rýdla. Firma EUROCZECH, s.r.o. si nechala vypracovat výše zmíněný projekt a v současné době se řeší financování projektu. Možnost vybudování mateřské školy pro děti zaměstnanců vychází z připravované legislativy o podnikových mateřských školách. Je očekáván velký zájem ze strany rodičů. Také blízkost restaurace a relaxačních a sportovních prostor by mohla zvýšit hodnotu bonusů pro zaměstnance společnosti. Přiložené projekty jednotlivých objektů snad naznačují, jak bude tento areál v budoucnosti vypadat. Vzhledem k rozsahu napadení celého areálu dřevomorkou je jasné, že z něj kromě centrální věžičky nezůstane kámen na kameni. Tady se nejedná o záchranu stavby, protože ta po letech chátrání už není možná.

Ještě bude řadu měsíců a možná i let trvat, než se věci pohnou kupředu. Vývoj kolem jatek budeme sledovat a významné změny zachytíme a popíšeme. Bude-li realizován nějaký projekt, přejme si, aby to byl tento. Ten minulý byl natolik nepřizpůsobivý a neviditelný, že z něj mnoha lidem snad i tlak stoupal.

pídil se LP 2013

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies