číslo 8

Číslo 8 ročníku 16 (celkově číslo 249) vyšlo ve středu 19. prosince 2012 (v nákladu 600 výtisků).


HORIZONT, firemní noviny, vydává pravidelně TOS VARNSDORF a.s., IČO 27327850.
Řídí redakční rada: předseda Ing. Ladislav Plaňanský (rovněž technický redaktor a sazba), členové redakční rady: Milan Junek, Martin Maštrla, Jaroslav Tomášek a Vladislava Beranová
Adresa redakce: TOS VARNSDORF a.s., Redakce HORIZONT, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 351 210, e-mail: horizont@tosvarnsdorf.cz
Tisk: Tiskárna Š & Š Šedivý Krásná Lípa


 

Hospodaření společnosti v roce 2012

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, s blížícím se závěrem roku 2012 bych si dovolil částečně okomentovat průběh celého roku, zhodnotit věci, které se nám podařilo ve velmi složitých podmínkách zajistit, a současně se zmínit i o některých stránkách hospodaření společnosti, s nimiž jsme se možná v důsledku velice složité ekonomické situace celosvětového charakteru, tak i určitě dílem ne plného odkrytí všech svých rezerv, museli vyrovnat.
Více »

Do roku 2013

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, již po osmé v řadě se mi dostává pocty poděkovat vám za celoroční práci. Výsledků, kterých naše společnost v roce 2012 dosáhla a o kterých se rozepisuji velice podrobně v předchozím článku tohoto čísla Horizontu, by nemohlo být dosaženo bez značného úsilí vás všech.
Více »

Nové školící středisko je otevřeno

V pátek 26. října bylo oficiálně otevřeno nové Školicí středisko, které vzniklo úplnou přestavbou budovy bývalé klempírny. Toto stavební dílo svým rozsahem významně zasáhlo i do kompozice sousední budovy, kde sídlí prototypová dílna.
Více »

Tour de Jedlová 2012

Vracíme se ještě do doby, kdy se po horách ještě dalo jezdit na kolech. Tento příspěvek se prostě do Horizontu dříve nevešel.
Více »

Krátce z práce

Letos vyšlo nemnoho čísel. Co vešlo se, to otiskli jsme, pár příspěvků si neseme do dalšího ročníku.
Více »

Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies