Jak je vyhodnocován prémiový ukazatel pro rok 2012?

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na způsob vyhodnocení prémiového ukazatele pro rok 2012, pokusím se tento výpočet co nejlépe vysvětlit.

Prémiový ukazatel vyhodnocujeme na základě dvou hodnot a to z vytvořené přidané hodnoty (PH) v kumulaci a z výše osobních nákladů (OSNAK) opět v kumulaci. Přidaná hodnota je výsledkem rozdílu mezi výstupy z firmy, tedy tím, co firma vyprodukuje v podobě celkové produkce zboží, výrobků a služeb a mezi spotřebovanými vstupy do firmy, tedy tím, co firma potřebuje k vytvoření svých výstupů (hodnota spotřebovaného vstupního materiálu, výBohdana Křížová Vedoucí oddělení plánování a controllingu robků, energií a služeb). Osobní náklady tvoří mzdové náklady + zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění + ostatní sociální náklady.

Má-li být splněn prémiový ukazatel, je nutné, aby výše 1 PH kumulativně byla větší než osobní náklady. Kladný rozdíl mezi těmito hodnotami bude vyplacen zaměstnancům v podobě prémie v následujícím měsíci. Součástí vyplacené hodnoty budou i zákonné odvody na SaZP. Vyplacené prémie se v následujícím měsíci stávají součástí posuzovaných osobních nákladů. Malý příklad (uvedené hodnoty jsou v tis. Kč):

 

V tabulce nalezneme skutečné hodnoty PH a OSNAK za leden 2012. Můžeme tedy konstatovat, že nedošlo ke splnění prémiového ukazatele, neboť hodnota 1 PH v kumulaci je menší než vyplacené osobní náklady v kumulaci.

V další tabulce si dovolím pokračovat a příklad doplnit o hodnoty dalších dvou měsíců (fiktivní hodnoty opět v tis. Kč):

 

V únoru i březnu jsou již hodnoty 1 PH kumulativně větší než OSNAK kumulativně, proto by byl splněn prémiový ukazatel a prémie za tyto měsíce vyplaceny v souladu s příslušnými ujednáními Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu platného pro rok 2012.

 

Bohdana Křížová
Vedoucí oddělení plánování a controllingu

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies