Hospodářský výsledek a proplacení prémií za rok 2011

Vážený spolupracovníci, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti na svém řádném zasedání dne 23. února 2012 projednalo předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 v následující podobě:

Výše plnění, i když jen předběžných rozhodujících ukazatelů za loňský rok, umožnila Představenstvu rozhodnout o plném doplacení prémiové složky a fondu vedoucího vázaného na ukazatel plnění plánu přidané hodnoty za rok 2011. Toto bude promítnuto do mzdových prostředků za měsíc únor 2012.

Po následném auditu, v průběhu kterého dojde k definitivnímu potvrzení rozhodujících ukazatelů za rok 2011, bude na základě příslušných pravidel Mzdového předpisu rozhodnuto o výplatě 13. platu. Nejzazším termínem promítnutí nárokové částky do mzdových prostředků je měsíc květen 2012.

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, jménem vedení společnosti bych Vám všem rád za vedení společnosti i za sebe osobně co nejupřímněji poděkoval za vynikající výsledky, které se nám společným úsilím podařilo v ekonomicky velice složitém období dosáhnout.

Ing. Miroslav Bičiště
GŘ a místopředseda představenstva

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies