Přehled investic roku 2011 a plán pro 2012

Nový ročník Horizontu již téměř tradičně otevíráme přehledem investic uskutečněných v roce předešlém a pokud to je možné, také popisem plánovaných investic pro rok nadcházející. Výchozím materiálem pro tento přehled se stal „Komentář k plnění plánu Rozvoje výrobní základny pro rok 2011“, který vznikl proto, aby se představenstvu společnosti dostalo potřebných informací, a ve finální podobě bude součástí Výroční zprávy za rok 2011.

 Se svolením autora, Ing. Milana Tesaře, se tedy zpráva o investicích dostává i k vám, našim věrným čtenářům.

Celkové oživení světových trhů s obráběcími stroji se v roce 2011 pozitivně promítlo i do prodejů firmy. Zvýšená poptávka po strojích z naší produkce s sebou přinesla i uvolnění finančních prostředku do rozvoje výrobní základny. Plán rozvoje výrobní základny na rok 2011 bylo proto možné připravit až do výše 150 mil. Kč.

Významný podíl v plánu roku 2011 tvořila aktivace výstupu technického rozvoje, zvláště pak strojů WRD 150 DUO (projekt MK1), GRATA(projekt MK2) a WRD 130 Q, které byly součástí dotačního projektu „Mechatronický koncept vodorovných strojů“. Celková hodnota aktivovaných strojů se zastavila na částce 61 mil. Kč.

Investicí roku byla dodávka a instalace soustružnicko - frézovacího centra NT 6600DCG / 4000BS firmy MORI SEIKI v celkové hodnotě 34 mil. Kč. V několika číslech loňského ročníku Horizontu jsme se této investici věnovali. Předpřejímka stroje proběhla v červenci ve výrobním závodu firmy MORI SEIKI v japonském městě Chiba (to není chyba). Po mediálně mnohokrát propíraném zemětřesení, následné vlně tsunami a devastaci jaderné elektrárny ve Fukušimě nastala i v tak precizním státě, kterým je Japonsko (srovnejte s doposavad trvajícím chaosem na Haiti), výjimečná situace, v jejímž důsledku a byla vlastní dodávka stroje zpožděna o jeden měsíc. Montáž stroje na základ v hale lehké mechaniky byla ukončena předáním geometrie stroje 27. října 2011. Ověření technologie, především garantované přesnosti a produktivity u vybraných představitelů, bylo ukončeno v lednu 2012 a stroj byl předán do užívání 25. ledna 2012.

Zpoždění dodávky soustružnicko - frézovacího centra zohlednilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v termínu dokončení dotačního projektu OPPI „Inovace technologických procesů ….“. Součástí tohoto projektu je ještě dodávka nového zařízení pro plazmovou nitridaci a pořízení pracoviště vyvažování. Obě akce budou ukončeny začátkem druhého čtvrtletí roku 2012.

V polovině roku 2011 byla zahájena dlouho připravovaná stavba Školícího střediska s celkovými náklady zhruba 54 mil. Kč. Stavba je realizována s podporu dotačního programu OPPI Školící střediska. Dodavatelem stavby, který vzešel z opakovaného výběrového řízení, se stala firma Regionální stavební, s.r.o. se sídlem v Liberci. Přes určité zpoždění stavebních prací bylo do konce roku 2011 prostavěno téměř 11 mil. Kč.

Ani oblast výpočetní techniky a informačních technologií nezůstala stranou. V loňském roce bylo již v prvním čtvrtletí pořízeno větší množství nové výpočetní techniky (konkrétně 22 kusů grafických stanic pro vývojovou konstrukci). Pak proběhla výměna diskového pole, uskutečnila se náhrada čtyř serverů a byl pořízen velkoformátový kopírovací stroj OCÉ TDS 750. Do investic spojených s informačními technologiemi spadá také nová verze firemního intranetu, která je nyní provozována v redakčním systému WebJET Firemní intranet byl spuštěn do ostrého provozu 23. září 2011. Objem nákladů na tyto nové investice v informačních technologiích dosáhl výše 4 mil. Kč.

Z ostatních realizovaných akcí plánu rozvoje výrobní základny stojí jistě za zmínku obnova služebních automobilů pro potřeby servisu a vedení společnosti, obnova dvou měřících přístrojů Ballbar s rozšířenými diagnostickými možnostmi (provádění měření všech rovin z jednoho bodu a informace o kolmosti os měřených rovin).

V celém roce 2011 bylo z titulu realizace plánu rozvoje výrobní základny ve skutečnosti investováno celkem téměř 121,5 mil. Kč, z toho 98,7 mil. Kč představují investice do strojů a zařízení. Stavební investice dosáhly 17 mil. Kč. Rozdíl mezi plánem a skutečností je dán zpožděným předáním stroje MORI SEIKI, kde byla teprve s převzetím stroje spojena konečná faktura.

V roce 2012 se rozvoj výrobní základny soustředí na ukončení závěrečných etap dotačních projektů z programu OPPI „Školící středisko“ a „Inovace technologických procesů ….“. Mimo tyto projekty obsahuje plán rozvoje výrobní základny i akce z nově připravovaného projektu Inovace II. Společnost pro letošní rok plánuje investice ve výši 132 mil. Kč. Většina z těchto prostředků bude použita pro stavební práce. Tak, jak budou jednotlivé projekty uváděny v život, budeme přinášet podrobnější informace.

S použitím podkladů od OISM
(Odbor investic a správy majetku)
sestavil LP 2012

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies