Štěstí přeje připraveným

V současné době je kladen velký důraz na vzdělávání manažerů a obchodníků. Hodnota podniku je měřena i kvalitou lidského kapitálu. Stále více firem obchoduje se zahraničím, a proto roste význam obchodních dovedností.

Tuto skutečnost si také uvědomuje vedení společnosti TOS VARNSDORF a.s., a proto byl ve spolupráci s útvarem lidských zdrojů připraven nový strategický projekt zaměřený na podporu obchodních příležitostí v zahraničí i v tuzemsku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, přičemž náklady na realizaci jsou přerozdělovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a slouží pro potřeby zaměstnavatelů, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese chtějí řešit svoji situaci mimo jiné i realizací vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kterým se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a příležitosti.

Cílem projektu „Obchodní akademie“ je realizace vzdělávacích aktivit, které reagují na rozvojové potřeby zaměstnanců vycházející z předpokladu rozšíření obchodních aktivit společnosti.

Na základě výběru, který byl proveden z řad zaměstnanců TOS VARNSDORF – se tohoto vzdělávacího cyklu zúčastní 11 zaměstnanců z různých pracovních pozic.

Jde především o pozice předák, šéfmontér, horizontář, zámečník, montér. Základním požadavkem je dlouholetá praxe v technické oblasti.

Druhým nesporně důležitým předpokladem je motivace a příprava na obchodní činnost a vybudování obchodní sítě na území, kde bude OBCHODNĚ-TECHNICKÝ PRACOVNÍK působit.

Těmito personálními rezervami jsou jmenovitě následující vybraní zaměstnanci společnosti TOS VARNSDORF, kteří dobrovolně pro-jevili zájem o účast v tomto dlouhodobém projektu zaměřeném na obchodní dovednosti, obchodní a technickou angličtinu a praktické dovednosti:

- Tomáš Novotný
- Václav Šimonek ml.
- Vlastimil Ticháček
- Karel Šnobl
- Jiří Svoboda
- Miloš Peterka
- Tomáš Petr
- Marcel Bureš
- Tomáš Doležal
- Václav Voborník
- Roman Vostruha

Jako realizátor tohoto projektu jsem měl možnost navrhnout obsahovou náplň se zaměřením na přípravu v OBCHODNÍ oblasti.

Od května letošního roku každý účastník prochází velmi intenzivním skupinovým a individuálním tréninkem s využitím nejmodernějších vzdělávacích metod a se zpětnou vazbou pomocí videonahrávek jednotlivých komunikačních a obchodních situací.

Jde o velmi psychicky a fyzicky náročný trénink, o kterém se mohli na vlastní oči přesvědčit i někteří ostatní pracovníci montáže TOS VARNSDORF, kteří se nepřímo, jako pozorovatelé, zúčastnili tréninkových dnů v montážních halách společnosti, kde probíhaly videotréninky v plném provozu a v co nejreálnějších podmínkách.

Nebudu zde vyjmenovávat všechny oblasti, na které se zaměřujeme, chtěl bych vyzvednout pouze ty nejdůležitější dovednosti, které skupinově cvičíme tak, aby odpovídaly praxi a zkušenostem obchodního světa:

- Komunikace jako základ obchodování, psychologie prodeje
- Time management, priority a motivace obchodního úspěchu
- Konflikty, reklamace, stížnosti, asertivita, stres, psychohygiena obchodního manažera
- Obchodní jednání, vyjednávání, smlouvání
- Prezentační dovednosti
- Motivace pro obchod

Poslední uvedené téma je jedním z nejdůležitějších témat v tomto projektu. Snahou vedení společnosti a realizátorů tohoto projektu je dosáhnout toho, aby si všichni účastníci uvědomili, že díky jejich snaze a aktivitě v tomto vzdělávání podporují a zlepšují nejenom svoji pozici, ale také posilují pozici každého zaměstnance TOS VARNSDORF. Celá firma je jedna spojená nádoba, a pokud bude každý z těchto účastníků kvalitně odvádět svoji práci OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA, nebudou spokojeni pouze oni sami, ale budou dávat příležitost ke spokojenosti i ostatním zaměstnancům, kteří jsou závislí na jejich obchodním úspěchu v zahraničí nebo i zde, na domácí půdě.

Úspěch nepřichází sám od sebe. O úspěch je zapotřebí se zasloužit. Dnes, skoro na konci našeho spo-lečného projektu, mohu s klidným svědomím prohlásit, že první drobné úspěchy už každý z účastníků zaznamenal ve změně svého stylu jednání, chování, komunikace, prezentace a hlavně změně práce s informacemi.

Za sebe bych tímto chtěl poděkovat všem výše uvedeným účastníkům, dnes už si dokonce troufám říci – obchodním kolegům, dále vedení společnosti TOS VARNSDORF a vedoucí odboru Řízení lidských zdrojů paní Vladimíře Makalové a ostatním, kteří se se mnou podílejí na realizaci tohoto projektu.

V názvu mého článku se objevuje lidské moudro „Štěstí přeje připraveným“, a na závěr bych chtěl tohle moudro doplnit o důležité pravidlo, které si účastníci mnohokrát vyzkoušeli sami na sobě během tréninků: „Kdo je připraven, nebývá překvapen“.

Všem účastníkům tedy přeji, aby toho překvapení zažili co nejméně a ostatním zaměstnancům chci popřát, aby měli stejně velkou odvahu pustit se do vzdělávání, jakou měli a mají naši účastníci projektu „Obchodní akademie“. Příležitost má každý stejnou...

Mgr. Dušan Kalášek
obchodní manažer, kouč a lektor Úřadu vlády ČR

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies