Personální změny

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s personálními změnami, které proběhnou v některých vrcholných pozicích společnosti k 1. lednu 2011.

- Opětovně rozděluji funkci obchodně technického ředitele, neboť tato kumulace byla součástí opatření v době krizového řízení společnosti, snižující náklady a zajištující rychlejší tok informací a rozhodování. V době růstového managamentu je třeba pro rozsah problematiky opětovně rozdělit funkci na obchodního ředitele a technického ředitele.

- Do funkce obchodního ředitele je od 1. ledna 2011 jmenován Ing. Slavomír Bednář. Přes zlepšující se situaci na trhu si prodeje i v příštím roce vyžádají maximální úsilí celého obchodního úseku, v čele s obchodním ředitelem. Objem práce, která jej čeká. je ještě umocněn úkolem otevření prodejních kanceláří TOS VARNSDORF v Číně a v Indii.

- Do funkce technického ředitele je od 1. ledna 2011 jmenován Ing. Jan Pagáč. Ke jmenování pana Ing. Pagáče jsem dospěl po zralé úvaze vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o osobu dostatečně technicky erudovanou, a velice dobrým celkovým přehledem o dění ve firmě (a to i z praktického pohledu z doby působení vedoucího montáže či vedoucího nákupu), navíc nadprůměrně manažersky schopnou.

- Do funkce vedoucího odboru nákupu jmenuji od 1. ledna 2011 Karla Andoka. Pan Andok za své působení v odboru nákupu, v poslední době poté jako zástupce vedoucího odboru získal dostatečné zkušenosti, aby se této zodpovědné funkce zhostil.

- Panu Bednářovi si dovolím poděkovat za skutečnost, že po dobu celých dvou let v době maximální recese zvládl velice dobře výkon zdvojené funkce obchodně technického ředitele.

Všem třem jmenovaným přeji mnoho úspěchů v nových pozicích.

Ing. Miroslav Bičiště
Generální ředitel

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies