Finanční pomoc z Povodňového konta členům naší organizace

Na měsíc srpen budeme všichni ještě asi dlouho vzpomínat. Byl výjimečný nízkou teplotou a obzvláště vydatnými dešti, jejich největší síla udeřila o víkendu ve dnech 6. až 8. srpna 2010.

I když jsou v naší zemi povodně stále častější, většinou jsou v blízkosti velkých řek a na rovinatém území daleko od nás. Jen málokdo z nás se setkal s tímto přírodním živlem osobně. Bohužel tentokráte nám, někomu méně, jinému více, příroda ukázala svoji sílu na vlastní kůži.

Někdo měl zaplavené zahrady, někteří z nás sklepní prostory, ale jsou i mezi námi zaměstnanci, kterým voda pronikla do obytných prostor a svou urputnou silou je poškodila natolik, že se přízemí stalo na několik týdnů, v horších případech měsíců, neobyvatelné.

Předseda odborové organizace p. Milan Junek jednal se zástupci vedení firmy o možné pomoci povodní postiženým zaměstnancům ze strany firmy. Vedení firmy se k této záležitosti postavilo velice vstřícně a vodou postiženým zaměstnancům bylo umožněno čerpat 2 dny placeného volna k odstranění následků po povodni.

Vytopení zaměstnanci, ale i jejich spolupracovníci sháněli a shromažďovali jindy v našich končinách nepotřebné informace, kde a jak správně za této situace postupovat a kdy a co zařídit. Předávali si mezi sebou zkušenosti s úřady a pojišťovnami a ve většině případů dospěli k závěru, že ani úřady a firmy zodpovídající za pořádek ve svých resortech nemají jasno a shodné názory na jasně daný problém a že na žádné odškodnění nedosáhnou.

A proč toto všechno píšu? V Horizontu č. 7 ze dne 16. 8. 2010 byl uveřejněn článek pod názvem „Postihla Vás povodeň nebo jiná živelná pohroma a jste členem ZO OS KOVO TOS VARNSDORF a.s.?“, ve kterém byla zveřejněna další možnost pomoci. Zde musím zdůraznit, že této pomoci mohli využít všichni členové naší odborové organizace a to bez rozdílu doby členství.

Někteří členové po svých zkušenostech s pojišťovnami moc této formě pomoci nedůvěřovali a „Žádost o sociální podporu“ vyplnili až po několika domluvách od svých spolupracovníků. V době podání žádostí ani členové VZO neměli představu, jak budou jednotlivé žádosti posuzovány a v skrytu duše doufali, že alespoň nějaký ten symbolický obnos naši členové obdrží.

A zde je konečný, překvapivý výsledek:

K prvnímu zasedání povodňové komise, které se konalo dne 24. 8. 2010, bylo zasláno k projednání celkem 6 žádostí. Všechny žádosti byly uznány za oprávněné. Na účet odborové organizace byla obratem zaslána částka ve výši 118.000,- Kč (ne není tam tiskařský šotek, opravdu je to jednostoosmnácttisíc korun), která byla žadatelům dle jmenného seznamu a stanovené výše předána.

Ke druhému zasedání povodňové komise byly zaslány 2 žádosti, které byly odškodněny celkem ve výši 43.000,- Kč. Také v tomto případě byla finanční pomoc předána několik dnů po podání žádostí.

Dana Sýkorová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies