Do nového roku 2011

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové, dovolte, abych Vám při příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku 2010 co nesrdečněji poděkoval jménem svým i jménem celého vedení firmy za spolupráci v končícím roce.

Rok 2010 byl rokem nesmírně složitým a prakticky vyvrcholením krize v oblasti výrobců investičních komodit, zatímco v oblasti automobilového průmyslu a dodavatelů vázaných na něj docházelo k posupnému oživování. Aby firma úspěšně prošla tímto velice složitým obdobím, bylo potřeba zrealizovat řadu razantních a ne vždy populárních opatření v celé oblasti ekonomického života firmy.

Můj upřímný dík Vám všem patří za to, že jste s dostatečným stupněm porozumění byli ochotni tato opatření akceptovat. Vzhledem k obtížné situaci jsem společně s výrobním ředitelem po celý rok volil pravidelnou jednoměsíční komunikaci se všemi výrobními provozy, kde byla situace a přijímaná opatření objektivně bez jakéhokoliv přikrášlování diskutována. Předpokládám, že nezní z mých úst příliš směle můj poznatek, že se nám vzájemně podařilo navázat velice otevřenou a konstruktivní komunikaci, která zvládnutí celého složitého období zcela zásadně pomohla. V současné době registrujeme i v oblasti našich výrobků určité oživení trhu, jehož potvrzením je výrazně vyšší příjem objednávek na rok 2011. K dnešnímu dni máme již na plán i kapacitní propočty vytíženy první čtyři měsíce roku a nadějně se začíná zaplňovat i měsíc květen a červen 2011.

Vážení spolupracovníci, dámy a pánové,
dovolte, abych Vám všem i všem Vašim blízkým popřál radostné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů a pevné zdraví v roce 2011. Stejné přání si dovoluji zaslat bývalým, srdcem však stále ještě „tosákům“, i našim důchodcům.

Ing. Miroslav Bičiště
místopředseda představenstva

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies