Zprávy z odborové organizace

Místopředseda OS KOVO p. Jaromír Endlicher zaslal všem členům naší odborové organizace v čele s předsedou p. Milanem Junkem dopis, ve kterém děkuje organizaci za to, že podpořila svým mimořádným příspěvkem ve výši 8.040,- Kč nad rámec stanovené výše Konto na pomoc členům OS KOVO při živelných pohromách.

Vzhledem k množícím se živelným katastrofám za poslední období byl na V. sjezdu OS KOVO, konaném ve dnech 7.- 8. 10. 2009, založen výše zmíněný fond. Ten měl být tvořen z dobrovolných příspěvků částkou ve výši 10,- Kč na každého člena Odborového svazu, odeslanou z účtu odborové organizace, doplatkem ze zdrojů OS KOVO ve výši 100% částky, kterou uhradí ZO OS KOVO a zůstatkem „Povodňového konta“, které bylo využíváno od roku 1997.

I když je tato dobrovolná částka zanedbatelná, do dnešního dne je ještě část organizací, která se k této podpoře nepřipojila. Je i několik případů, že VZO částku neodeslal a živelnou katastrofou postižení členové této ZO nemají na vyplacení podpory nárok.

Našim členům touto cestou připomínám, že konto není určeno jen pro hromadná neštěstí jako jsou povodně, záplavy nebo krupobití, ale lze jej využít i např. při požáru, úderu bleskem nebo tíhou sněhu.

K dnešnímu dni naše ZO přispěla na výše uvedené konto částkou ve výši 10.080,- Kč. Po povodních, které postihly náš kraj v srpnu 2010 bylo odškodněno všech 8 žadatelů, členů naší odborové organizace v celkové výši 161.000,- Kč. Zde je jasně vidět, že solidarita není pro členy OS KOVO prázdná fráze, ale je stále pořád živou realitou.

Na závěr přeji všem, aby si s námi příroda pohrávala jen v únosných mezích a ke škodám na našem majetku nedocházelo.

Dovolte mi, abych všem zájemcům, kteří se z kapacitních důvodů již nemohou zúčastnit zájezdu do Aquaparku v Česlicích (středa 29. prosince 2010) touto cestou sdělila, že jsou již předem zapsáni do seznamu na další termín tohoto zájezdu, který se uskuteční o jarních prázdninách (8. – 14. 2. 2011).

Dana Sýkorová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies