O činnosti klubu seniorů při a.s. TOS Varnsdorf

Klub důchodců, dnes Klub seniorů při a.s. TOS Varnsdorf, je snad jediným zájmovým sdružením, které dnes pro důchodce při bývalých velkých podnicích existuje.

Jeho posláním je sdružovat bývalé pracovníky TOS Varnsdorf a pořádat pro ně různé akce tak, aby na sebe nezapomněli a aby občas zavzpomínali na doby jejich dřívějšího působení. Výbor KS pořádá pravidelné úterní schůzky v restauraci Beseda, dvakrát ročně se pak senioři scházejí ke společnému setkání s vedením TOS VARNSDORF a.s. a ReTOS Varnsdorf s.r.o. a spolupracuje s ostatními organizacemi v pořádání různých osvětových akcí a besed ve městě. Hlavním těžištěm činnosti jsou pak zájezdy, při kterých se seznamujeme s památkami a krásami přírody ať již v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Již to, že KS existuje 39 let a příští rok oslaví 40. jubileum své existence, naznačuje, že jsme těchto krás a památek viděli za ta léta značné množství, což dokazuje i přiložený obrázek. I pro letošní rok byla naplánována řada zájezdů po různých hradech a zámcích, ale i návštěva přírodních krás v zahraničí. Jak jsem již uvedl, historie KS je bohatá, již od počátku svého bytí se tato činnost neobešla bez obětavé práce výborů, jimiž prošlo od roku 1971 několik desítek funkcionářů, kteří svoji činnost vykonávali zcela dobrovolně, mnohdy i s vynaložením nákladů, které uhrazovali, jak se říká, z „vlastní kapsy“. Jen namátkou vybírám nejzasloužilejší členy, kteří k existenci KS přispěli. V první řadě musím jmenovat prvního dlouhodobého předsedu p. Šálka, p. Fasatiovou, Čížka, Kulštrunka, Pocha, Janeše, A. Novákovou, Pažouta, L. Martince, Panese, Lukeše, Gäblera, Neuwirta a řadu dalších, kteří svým nemalým dílem přispěli k činnosti Klubu.

Někdo by mohl říci, že popsaná činnost není nějak veliká, avšak nutno podotknout staré heslo: kdo nic nedělá, nic nezkazí. To znamená, že když nikdo nic nezorganizuje, nemusí nic zkazit, ale také nic nevytvoří. Pak by nemělo ani cenu KS držet při životě, čímž by Klub přestal existovat a řada lidí by přišla o velké množství zážitků a příjemných chvil.

Dnes řídí KS výbor v tomto složení: Dolejš, Panes, Bártová, Lukeš, Trpkoš, Durec a Berdichová. Své funkce mají rozděleny tak, aby každý svým dílem přispěl k činnosti Klubu, kterou chceme udržet co nejdéle. Je to náš závazek a slib členům, jednoduché to však vždy není.

Mohl bych psát ještě dále o různých problémech, které máme, nebo o tom, jak není vůbec jednoduché připravit třeba zájezd, který pak nemusí vždy dobře dopadnout. S ohledem na skutečnost, že členové výboru jsou již v poslední třetině své životní dráhy a nejsou všichni zcela zdrávi, je nutno vše, co pro Klub udělají, hodnotit s velkým uznáním. V naší činnosti se nám dostává velké podpory především od vedení společností TOS VARNSDORF a ReTOS Varnsdorf v podobě spolupráce, informovanosti o výsledcích podniku, předávání novin Horizont atd., nejvíce však oceňujeme podporu v ekonomické činnosti, kdy každoročním příspěvkem Klubu seniorů můžeme zajišťovat svoji činnost, hlavně pak zájezdy. Mnozí čtenáři by si řekli, proč se toto děje. Chtěl bych jen poznamenat, že členové KS v převážné většině nezažili v dřívějších dobách různé výhody, které mají dnešní pracovníci společnosti, takže tuto podporu považujeme za symbolické ocenění naší práce v podniku, kdy řada z nich zde pracovala někdy i po celý produktivní věk.

Dnešní seznámení s existencí KS budu končit s tím, že každý důchodce se může stát členem Klubu, podrobnější informace sdělí členové výboru nebo odborové organizace, která nás rovněž podporuje a je informována o naší činnosti. Závěrem dovolte, abych poděkoval vedení společnosti, odborové organizaci za velmi dobrou spolupráci. Všem pak dále přeji, abychom se mohli ještě dlouho scházet, což znamená hodně zdraví, které ve starším věku velice potřebujeme.

Jiří Dolejš, předseda Klubu seniorů

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies