Kolektivní vyjednávání pro rok 2011

Každým rokem, vždy před jeho závěrem, probíhá mezi smluvními stranami – TOS VARNSDORF a.s. (zaměstnavatel) a základní organizací OS KOVO zastoupenou výborem základní organizace (VZO OSK) Kolektivní vyjednávání, jehož záměrem je uzavření Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu na další kalendářní rok.

Letošní vyjednávání bylo tříkolové. Vyjednávací skupiny za obě smluvní strany se poprvé sešli ve čtvrtek dne 11.listopadu. Jednání zahájil VZO OSK předložením návrhu úprav některých dosud platných ustanovení KS a MP.

Druhé setkání se uskutečnilo 16. listopadu. V průběhu jednání reagoval zaměstnavatel na předložené návrhy úprav a společně s VZO OSK vyjednával o možnostech jejich realizování. Ve velké části navrhovaných změn došly strany k souladu. Nedořešeny zůstaly jen asi tři a k těm se smluvní strany vrátily v pátek 19. listopadu. Jelikož toto jednání bylo poslední, je zřejmé, že i v těchto bodech dospěly obě strany ke shodě.

Kolektivní vyjednávání probíhalo, jako vždy, velice kultivovaně. Vyjednávací skupina za VZO OSK byla velmi dobře připravena hájit zájmy všech zaměstnanců. Pokud zmiňuji kultivovanost, je na místě zmínit, že k této atmosféře přispěla i vyjednávací skupina za zaměstnavatele.

A o čem se tedy jednalo? V bodech uvedu nejdůležitější změny, které budou v KS a MP na rok 2011 provedeny:

- zaměstnavatel provede navýšení objemu fixních mezd o 2%

- zaměstnavatel vyplatí ve výplatním období za měsíc červen 2011 každému zaměstnanci 1000,- Kč za předpokladu, že provozní hospodářský výsledek nebude v záporných číslech

- termín dovolené byl pro velký úspěch stanoven na příští rok opět na červenec, konkrétně na období od 18. do 29. července 2011, další ucelenou část čerpání dovolené plánuje zaměstnavatel na období od 27. do 30. prosince 2011

- fond odměn vedoucího představuje 15% mzdových prostředků vyčleněných na základní mzdy proti letošním 10%

- u útvarů výrobního úseku dochází k úpravě limitů plnění efektivity

- u útvarů nevýrobního úseku dochází k úpravě procentuálních rozmezí plnění ukazatelů pro výplatu fondu odměn vedoucího

- při výrazném neplnění ukazatele pro fond odměn vedoucího v kumulaci od počátku roku pod 60% plánované výše (dosud 90%) a současném překračování 50% podílu osobních nákladů na přidané hodnotě může představenstvo rozhodnout o krácení přídělů do fondu odměn vedoucího

- prémie představují 15% mzdových prostředků vyčleněných na základní mzdy proti letošním 20%

- pro hodnocení plnění ukazatele pro výplatu prémií dochází k úpravě procentuálního rozmezí

- příplatek za práci v neděli se zvyšuje z dosavadních 10% na 25%

- minimální mzda je stanovena na 9000,- Kč proti zákonem stanoveným 8000,- Kč

Vladimíra Hulánová Makalová
ved. odboru ŘLZ

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies