V ohnisku zájmu. První návrhy programu úspor

V únoru 1998 byl v TOS VARNSDORF vyhlášen druhý ročník programu zlepšování kvality procesů a činností, pro který se ustálil zkrácený název program úspor. Cílem programu je úspora 40 mil. Kč z celkových plánovaných nákladů firmy. Případná odměna za splnění tohoto cíle je oproti roku 1997 postavena tak, aby více ocenila aktivní přístup jednotlivců a týmů řešících firemní problémy.

Za dva měsíce od vyhlášení programu úspor bylo podáno 45 návrhů (nápravných opatření), z nichž 36 již prošlo projednáváním ve vedení firmy. Za těchto 36 projednaných návrhů bylo 17 schváleno k realizaci a z nich pak 14 odměněno šekem v hodnotě 500,- Kč. Podávané návrhy se nejčastěji týkají konstrukčních změn na našich výrobcích. Těchto námětů bylo podáno 26. Nejvíce návrhů, celkem 27, bylo podáno z útvaru montáž (p. Vrbický 11 návrhů a V. Sladkovský 7 návrhů).

Za „nejzajímavější“ návrhy, tedy za ty, které ve svém důsledku přinesou největší efekt, jsou považována racionalizační opatření týmu, který sám sebe nazval „Tým tvorba a informatika“ (K. Buršíková, M. Ducháček, Ing. J. Pagáč, V. Ticháček a Ing. P. Záklasník). Tento tým podal tři návrhy včetně konkrétního postupu řešení na snížení nadnormativních a nevyužitelných zásob v oblastech dílců, komponentů a komunálního nářadí a na vytvoření systému řízení těchto zásob pomocí PPS FACTORY.

Ze všech přijatých nápravných opatření vyplývá, že v naší firmě existuje ještě mnoho problémů, které je možno touto cestou vyřešit a dosáhnout tak nejen plánované úspory 40 mil. Kč. Cenné je zapojení co nejširšího okruhu spolupracovníků do řešení problémů firmy.

Pavel Brzák

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.