Představujeme vývojovou dílnu

Vývojová dílna, chcete-li prototypová dílna, nemá tak dlouhou historii jako firma samotná. Zpočátku výroby se nejevila potřeba takového útvaru naléhavá, a to hlavně z důvodu jednoduchosti tehdy vyráběných obráběcích strojů. Teprve rozvojem strojírenské výroby se stalo aktuálním vytvoření jakési dílny, ve které by se smontoval, odzkoušel a prověřil vždy první stroj před náběhem do sériové výroby.

Úkolem vývojové dílny bylo i odstranění chyb a nedostatků montáží prvního kusu finálního výrobku a tím i snížení více nákladů při náběhu tohoto výrobku do výroby a montáže sériově. Díky poznatkům z vývojové dílny se některé nové stroje sériové výroby nedočkaly z důvodu velké složitosti či nekonkurenceschopnosti finálního výrobku.

Dílna samotná vznikla v roce 1956 a měla celé dva pracovníky. Byl to pan Jaroslav Tomášek a pan Vladimír Mísař, který se zrovna vrátil z vojenské prezenční služby. Tito dva – první montér, druhý soustružník, začali psát historii vývojové dílny. Počet lidí a vybavení se aktuálně měnilo podle potřeby firmy – hlavně podle kusů prototypů, které bylo ten který rok nutno postavit.

Maximální rozmach vývojové dílny nastal počátkem sedmdesátých let, kdy v ní bylo zaměstnáno 15 pracovníků. V současné době, kdy se v dílně montují dva prototypy strojů WH 105, zkouší se prototyp WPD 130 a automaticky stavitelná frézovací hlava HFUA 50, má pracoviště osm zaměstnanců. K těm patří i dva elektrikáři, bez kterých nelze stavbu prototypu prakticky provést.

Vedoucím vývojové dílny je pan Jan Jarý a jeho pravou rukou pan Václav Klír, kteří mají s úkoly vývojové dílny spoustu starostí.

Přestože vybavení vývojové dílny strojovým parkem je minimální, umějí si pracovníci dílny poradit s někdy i velmi složitými obroky, i když samozřejmě za nevyhnutelné pomoci jiných středisek firmy. Proto také pokud to jde, snaží se naopak vedení dílny vyjít vstříc požadavkům podniku při zajišťování výroby pro sériovou produkci.

Důležitým úkolem pro vývojovou dílnu je stavba strojů, kterými firma obesílá veletrhy a výstavy pořádané na celém světě. Příprava takového exponátu, jeho stavba na místě expozice a následná demontáž a zajištění návratu stroje do podniku, je pro tak malý kolektiv skutečně velmi náročná záležitost. I ten letošní rok není výjimkou, v dílně se připravují dva stroje: WH 105 pro expozice v Montrealu a Düsseldorfu a jeden stroj WHN 105 CNC pro podzimní strojírenský veletrh Brno.

Na závěr lze dodat, že vývojová dílna vždy disponovala špičkovými pracovníky s univerzální schopností nejen naplno a kvalitně pracovat, ale také samostatně přemýšlet a tvořit. Ale tak to má vlastně ve vývojové dílně být.

Jan Jarý

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.