Odboráři informováni o růstu výdělků

Na posledním zasedání VZO OSK TOS VARNSDORF, konaném dne 23. dubna 1998, se nechali odboráři informovat o současném mzdovém vývoji firmy. Jako host se jednání zúčastnil personální manažer akciové společnosti, pan Josef Severa, který podal aktuální informace o růstu výdělků v TOS VARNSDORF. Tyto podrobné údaje jistě zajímají nejen odborové funkcionáře, ale většinu pracovníků firmy, proto je na tomto místě zveřejňujeme.

Průměrný výdělek v TOS VARNSDORF dosáhl za období leden až březen 1998 výše 12 891,- Kč oproti 10 743,- Kč za stejné období loňského roku, což představuje nárůst ve výši 20 %.

Pro upřesnění dodáváme, že průměrný výdělek se vypočítává z objemu vyplacených mezd v jednotlivých kategoriích zaměstnanců, který se sečte a vydělí počtem zaměstnanců ve firmě ve sledovaném období.

V jednotlivých kategoriích zaměstnanců vypadá mzdový vývoj za první tři měsíce letošního roku takto:

Výrobní zaměstnanci dosáhli průměrného výdělku 11 544,- oproti 10 533,- Kč za stejné období minulého roku. V procentním vyjádření se jedná o růst ve výši 9,6 procenta. Protože by se mohl zdát nárůst průměrného výdělku v této kategorii jako nízký, je nutno připomenout výpadek ve výrobě zboží (deset strojů). V současné době s tento skluz vyrovnává a určitě ovlivní výdělkové relace v dalším období roku.

Technikům vzrostl průměrný výdělek na 15 825,- Kč oproti 12 971 Kč v roce 1997, což představuje nárůst o 22 procent.

Kategorie ostatní zaměstnanci zaznamenala průměrný výdělek 10 345,- Kč oproti loňskému 7 389,- Kč, to je nárůst ve výši 40 procent.

Pro větší objektivitu posouzení růstu průměrných výdělků jednotlivých kategorií je lepší srovnání měsíce března 1998 oproti březnu 1997. Tento měsíc byl v obou obdobích tzv. normální a výdělky vypadaly takto:

prům. výdělek 3/98 12 323 Kč + 20 %

prům. výdělek 3/97 10 267 Kč

výr. zaměstnanci

3/97 12 736 Kč + 20 %

3/97 10 570 Kč

ost. zaměstnanci

3/98 9 817 Kč + 22 %

3/97 8 063 Kč

technici

3/98 12 931 Kč + 15 %

3/97 11 227 Kč

po odečtení od TOP manažerů:

březen 98 12 284 Kč + 16 %

březen 97 10 552 Kč

Z dlouhodobějšího pohledu jistě stojí za zmínku porovnání průměrného výdělku po privatizaci v roce 1995. Před privatizací činil průměrný výdělek 8 213,- Kč a při dosažení 16 058,- Kč za letošní leden až březen, se jedná o růst ve výši 95,5 %. V procentním vyjádření jde o růst ve výši 119 % u ostatních zaměstnanců, o 80 % růstu u výrobních zaměstnanců a o 86 % u techniků.

K aktuálním údajům, které se odboráři na svém zasedání dověděli, patří čísla o současném počtu zaměstnanců v akciové společnosti TOS VARNSDORF: k 31. březnu 1998 bylo ve firmě zaměstnáno celkem 674 osob, z toho 286 výrobních zaměstnanců, 137 ostatních zaměstnanců a 251 zaměstnanců kategorie T.

Na závěr ještě uveďme, že ve využití pracovní doby za sledované období klesá procento zameškané doby z důvodu nemoci a podíl přesčasů poklesl o 20 procent.

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.