Naše zájmy v Argentině

TOS VARNSDORF jako tradiční výrobce a dodavatel horizontálních vyvrtávaček je zastoupen svými stroji v Argentině již od roku 1958, kdy do této jihoamerické země dodal první horizontku W 100.

Po zahájení výroby NC strojů v roce 1970 bylo v Buenos Aires vybudováno pod záštitou tehdejšího ministra zahraničního obchodu technické středisko. Jeho úkolem bylo nabízet a prodávat NC stroje zejména produkce TOS Varnsdorf, což se také v průběhu dalších šesti let podařilo a naše stroje typu WHN 9A, B, WHN 11, WHN 13 a jeho další modifikace, řízeny řídícími systémy Tesla, spolehlivě pracují do dnešních dnů. Tři z pěti pracovníků tohoto střediska byli zaměstnanci TOS Varnsdorf, pan Miroslav Rydval, Stanislav Kos a František Dlask. Následně potom nastoupil do funkce delegáta Strojimportu v Buenos Aires pan Jaromír Blaschke.

Politickou nestabilitou v zemi došlo v osmdesátých letech k podstatnému oslabení argentinského průmyslu a tím i k zastavení veškerých dovozů. V posledních letech, kdy se politická situace opět stabilizovala a inflace v zemi dosahuje pro Jižní Ameriku neuvěřitelných nula procent, došlo i k znovuoživení průmyslu. Z tohoto důvodu jsem v minulých dnech navštívil největší strojírenskou výstavu v Latinské Americe EMAQH 98 v Buenos Aires. Výstava byla pojata skutečně velkolepě a zhruba v trojnásobné velikosti v porovnání s MSV Brno. Výrobci z celého světa zde nabízeli stroje všech velikostí, zejména však asijská obráběcí centra. Některé modely svými parametry již tvrdě konkurují našim výrobkům nejen technicky, ale především neuvěřitelně nízkou cenou.

Záměrem TOS VARNSDORF je opětný návrat na argentinský trh. Mou snahou bylo proto ověřit aktivity našeho zástupce na trhu a zjistit zájem zákazníků. Několik „starých“ zákazníků jsme také navštívil a ujistil se, že zájem o naše stroje stále trvá, zvláště, že zájem o modernizaci nákupem nových strojů je velký. Jediným problémem na tomto teritoriu je financování, kdy zákazník podle místního zvyku splácí stroj nejméně dva roky. Avšak i tento problém se nám ve spolupráci s finančním úsekem a bankovními ústavy jistě podaří vyřešit, a návratu TOS VARNSDORF na argentinský trh, kde horizontky mají stále dobré jméno, pak nebude již nic stát v cestě.

František Dlask

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.