Zahraniční návštěvníci na oslavách 95. výročí firmy

Oslavy 95. výročí TOS VARNSDORF byly zahájeny ve středu 8. dubna 1998, kdy se do hotelu Park v Novém Boru začali na pozvání sjíždět zahraniční hosté. Sešlo se zde 33 našich zástupců z patnácti zemí Evropy a Severní Ameriky.

Hosté byli přivítáni obchodním ředitelem panem Františkem Dlaskem. Druhý den návštěvy ve čtvrtek 9. dubna 1998 byl zahájen prohlídkou v novoborském Crystalexu. V dopoledních hodinách pak následovala prohlídka výrobních provozů TOS VARNSDORF, která byla ukončena prezentací prototypu nového stroje WH 105.

Po návratu do hotelu v Novém Boru a společném obědě uvítal všechny hosty předseda představenstva a generální ředitel TOS VARNSDORF pan ing. Jan Rýdl. Seznámil vzácné hosty s vizí naší akciové společnosti, pak předal slovo vedoucímu marketingu ing. Rudolfu Waclawičovi. Ten pohovořil o historických i dnešních vztazích mezi zahraničními zástupci a výrobním podnikem a vzpomněl dosažených úspěchů i zkušeností, které těmito vztahy postupně vznikaly.

Devět nejlepších obchodních zástupců pak bylo odměněno bronzovou plaketou ve třech kategoriích: v obratu za rok 1997 podle zástupců, podle teritorií a podle dynamiky meziročního nárůstu prodejů.

Součástí slavnostního setkání byla beseda zástupců s reprezentanty naší společnosti a zcela neformální diskuse mezi všemi. Návštěva byla ukončena slavnostní večeří.

Všichni hosté byli velmi spokojeni s organizací oslav, vysoce hodnotili profesionalitu spolupracovníků i přínos celého setkání a zážitky z návštěvy. Hlavně však zdůrazňovali, že takovéto setkání bylo v historii TOS VARNSDORF uskutečněno poprvé a doporučili každoroční opakování, i když ne v tak slavnostním rázu.

Nakonec chci poděkovat všem spolupracovníků, kteří se na přípravách celé akce podíleli a při setkání vzorně reprezentovali naši společnost.

František Dlask

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.