Vývoj se představuje

Sloučíme-li vývojovou konstrukci strojní, vývojovou konstrukci elektro, technologický rozvoj, výrobní konstrukci, vývojovou dílnu a zkušebnu, získáme útvar pod jedním názvem – vývoj. Protože vývojová dílna a zkušebna se představila, či představí samostatně, bude řeč o prvních čtyřech skupinách.

Každý výkres, který putuje po výrobních dílnách a montážích, musí vzniknout v některé z konstrukcí, a to ať se jedná o výkres detailní nebo sestavný. Tamtéž se zpracovávají informace do návodů a prospektů, balící listy, elektroschémata, schémata hydraulická, základové plány a další dokumentace.

Rovněž zde vznikají konstrukční kusovníky jednotlivých stojů, které jsou nezbytné pro systém řízení výroby FACTORY. Jakákoliv změna v provedení stroje znamená sestavení nového konstrukčního kusovníku, což při stávajícím způsobu výroby a prodeje klade na příslušné pracovníky vysoké nároky.

V současné době, kdy téměř každý stroj expedovaný z firmy k zákazníkovi je v jiném provedení, je nemalým úkolem všech útvarů vývoje – realizace výrobních příkazů, a to jak pro stroje staršího provedení, tak i pro výrobu strojů řady nové.

Nutností pro dobrou práci vývoje je týmová práce v samotných odděleních a spolupráce mezi nimi, jakož i neustálý kontakt s ostatními útvary a středisky podniku. Pracovníci vývoje musí mít přehled o produkci podniků, od kterých firma nakupuje komponenty nebo celá zařízení, kterými jsou vyráběné stroje vybavovány. Každý konstruktér a technolog musí alespoň částečně ovládat některý ze světových jazyků, protože orientace v informacích, které každodenně do firmy proudí, je bez znalostí cizích jazyků téměř nemožná. Je možno konstatovat, že management firmy si je vědom, jaký duševní kapitál pracovníci vývoje představují. Proto se celkový náhled na toto oddělení výrazně změnil oproti dobám minulým.

Poslední novinkou ve jmenovaných útvarech je jejich vybavení počítači a dnes je možno říci, že pracovníci vývoje nový způsob práce zvládli. Dá se mluvit o mezníku v konstrukčních pracích, kdy i fyzická tvorba výkresů na rýsovacích prknech přešla do tvorby na počítačích. Náklady na vybavení pracovišť touto technikou jsou sice nemalé, ale již blízká doba ukáže ohromné výhody jejího využití.

Technologický rozvoj zajišťuje aplikaci nových technologií v firmě. Například v r. 1997 byl zaveden nový lakovací systém, který přinesl výrazné snížení průběžných dob, zvýšení produktivity práce, snížení mzdových nákladů a zlepšení kvality výrobků. Při realizaci tohoto projektu se dobrá spolupráce pracovníků vývoje a montáží zásadním způsobem promítla do rychlé kvalitní realizace.

V současné době je do trvalého užívání předáváno centrální olejové hospodářství na montáži. O tomto projektu Vás budeme informovat v některém z příštích čísel časopisu.

Další činností v technologickém rozvoji je modernizace těžkých mechanik, s optimálním uspořádáním materiálového toku dílců a modernizace jejich výrobní základny. Jen namátkou lze jmenovat stroje WHN 110 MC a WHN 130 MC, které budou letos realizovány ve stř. 119, v roce 1999 obdrží těžké mechaniky investičně nejnáročnější zařízení – frézovací obráběcí centrum.

Nechceme se v tomto článku zabývat historií vývoje prototypů strojů, které všechny ve firemních konstrukcích vznikly, a ani se nemůžeme zabývat budoucností, na to by nám nestačil rozsah jednoho čísla našich novin. O tom všem budeme postupně informováni v Kapitolách z historie, a tak jen závěrem toto:

Víme, že firma, stejně jako každá podobná, řeší mnoho problémů a jsme si vědomi, že se vždy nedaří zorganizovat věci tak, jak bychom si přáli, ale jedno víme bezpečně, že i v budoucnu chce útvar vývoje pracovat tak, aby splnil všechny úkoly na něj kladené.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.