V ohnisku zájmu: Audit

Ve dnech 14. a 15. dubna 1998 proběhlo v TOS VARNSDORF druhé rutinní přezkoušení firemního systému řízení, zavedeného a certifikovaného od dubna 1996.

Cílem přezkoušení bylo opětovné nezávislé prověření plnění požadavků vyplývajících z mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 1994 a kontrola naší připravenosti na opakovaný „velký“ audit, který se bude konat na začátku příštího roku.

Prověrku provedli pánové z certifikačních společností SQS (Švýcarsko) a SKQS (Slovensko) G. P. Morelli, A. Weis a J. M. Šíma.

V úvodu představil G. P. Morelli svého nástupce pana A. Weise. Tento auditor bude spolu s J. M. Šímou u nás od příštího roku provádět všechny auditorské výkony v oblasti řízení jakosti.

Prověrka probíhala podle plánu v úsecích generálního ředitele, obchodního ředitele, personálního manažera, vedoucího řízení jakosti a organizace, vedoucího vývoje, výrobního ředitele, vedoucího nářadí a vedoucího nákupu.

V závěrečném zhodnocení bylo auditorským týmem zkonstatováno, že náš systém řízení jakosti jako komplex splňuje požadavky mezinárodní normy, a že je tento systém v naší firmě dobře zaveden a slouží jako nástroj řízení firmy. Přesto byly definovány některé nedostatky v oblastech řízení dokumentace a údajů, skladování a dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ekologie, které je nutno odstranit.

Po obdržení oficiální zprávy o průběhu a výsledcích auditu, kterou od firmy SQS očekáváme v průběhu května, se k tomuto tématu na stránkách Horizontu ještě vrátíme.

Pavel Brzák

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.